Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Materské školy - Prešov(68 záznamov)

26 - 50 z celkom 68 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou. Stránky základnej školy spojenej s materskou školou, organizácia školy a výučby, aktuality z diania v škole a krúžková činnosť.
Internátna spojená škola - Evanjelická špeciálna materská škola internátna, Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepých, Evanjelická praktická škola internátna.
Predškolská príprava, vzdelávací proces pre deti, zabezpečenie povinnej školskej dochádzky.
Materská škola - triedy s osobitnými spálňami a hygienickým zariadením, telocvičňa, samostatné šatne, kuchyňa, knižnica.
Prevádzkovanie štátnej materskej školy pre deti od 2 do 6 rokov. Organizovanie krúžkov pre deti.
Základná škola s materskou školou. Starostlivosť o deti v predškolskom veku, zabezpečenie povinného vzdelávacieho procesu.
Predaj výťahov, plošín, sedačiek, zdvihákov pre imobilných ľudí, divadelnej techniky. Kompenzačné pomôcky pre imobilných.
Informácie o škole, fotogaléria, žiaci, učitelia. Predškolská príprava pre deti a zabezpečenie povinnej školskej dochádzky.
Predškolská a školská príprava pre deti. Jedáleň zabezpečujúca stravovanie. Krúžky, školský klub, podpora zdravého životného štýlu detí.
Celoročný - celodenný, poldenný alebo adapatačný pobyt v škôlke pre deti vo veku od 2-6 rokov.
Odborné sociálne poradenstvo. Združenie založené na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. Podpora zamestnania, prepravná služba, služba pomoci, akcie, výlety.
Štátna materská škola pre deti od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Krúžková činnosť, školská jedáleň.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávací proces, predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity, záujmové krúžky, tvorivé hry.
Základná škola s materskou školou, poskytovanie základného vzdelania, dôraz na zdravý životný štýl, pohybové a športové aktivity, edukačné aktivity, navštevovanie sauny, exkurzie.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávací proces, zabezpečenie predškolskej a povinnej školskej dochádzky.
Materská škola, triedy Slnečnice, Srdiečka, Myšky, Slniečka, Domček. Tanečný krúžok, jazykové krúžky, ekologický krúžok.