Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Bratislavský kraj(408 záznamov)

Slovensko Materské školy - Bratislavský kraj
Bratislava (150)
Malacky (16)
Pezinok (22)
Senec (34)
1 - 25 z celkom 408 výsledkov
Odporúčame vám
Prevádzkovanie základnej a materskej školy spojená s výukou žiakov, predškolskou výchovou, škola zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu.
Súkromná bilingválna materská škola pre deti od 2 do 6 rokov s celoročnou prevádzkou, v tesnej blízkosti horského parku.
Súkromná bilingválna materská škola akreditovaná MS SR - celodenná, poldenná starostlivosť v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Súkromná materská škôlka s celodennou starostlivosťou o deti vo veku 2-6 rokov.
MULTILINGVÁLNA PRIVÁTNA MATERSKÁ ŠKOLA so zameraním na vedu, matematiku, umenie a šport. Espania podchytáva individuálne umelecké, akademické a športové nadanie dieťaťa, rozvíja jeho kreativitu
Súkromná materská škôlka v mestskej časti Bratislava Kramáre pre deti od 2,5 roka do 5 rokov. Vaše detičky budú viesť milé a láskavé pani učiteľky s dlhoročnou odbornou praxou.
Súkromná materská škola akreditovaná MŠ SR - s výučbou anglického jazyka v rodinnom prostredí. Predprimárne vzdelávanie, individuálny prístup k deťom, krúžková činnosť, starostlivosť o zdravie.
Škôlka a jasle, veľká záhrada a 10 ročné skúsenosti. Výučba angličtiny v priebehu dňa učiteľkami. Vlastná kuchyňa, možnosť diét, dohľad diétnej sestry, plnohodnotná strava.
Materská škôlka, nízky počet detí v triedach, zážitkové učenie, angličtina s lektorom, krúžky, predškolská príprava, prírodné prostredie Železnej studienky, vlastná záhrada, telocvičňa, šport. kurzy.
Vzdelávanie detí v predškolskom veku - hry a edukačné aktivity, pobyt vonku, odpočinok, strava.
Materská škola. Starostlivosť o deti vo veku od 3 do 6 rokov. Rozvíjanie osobnosti dieťaťa.
Súkromná materská škôlka s vyučovacím jazykom anglickým pre deti od 2,5 do 6 rokov.
Súkromné bilingválne (anglicko – slovenské) detské jasle a škôlka pre deti od 2 - 6 rokov. Hodinová, jednodňová, večerná a víkendová starostlivosť.
Materská škola - celodenná starostlivosť, výučba anglického jazyka, hudobná výchova spojená s tancom, výtvarná výchova.
Predškolské vzdelávacie zariadenie s vyučovacím jazykom anglickým - jazykové vzdelávanie, pobyt vonku, záujmové krúžky.
Spoločná nemecko-slovenská škola a škôlka s nemeckým vyučovacím jazykom. Vedenie výučby a výchovy detí personálom z Nemecka.
Materská škola, výchovno-vzdelávacie činnosti v predškolskom veku. Tvorivé hry, edukačné aktivity, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, podpora samostatnosti detí, vedenie k zodpovednosti.
Základná škola s materskou školou. Jazykové vzdelávanie od prvého ročníka - anglický, nemecký jazyk.
Medzinárodná materská, základná a stredná škola s výučbou v anglickom jazyku a študijným plánom od Cambridgeskej univerzity.
Sme zriaďovateľom dvoch súkromných materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení. Našim cieľom je ponúknuť moderné priestory postavené na mieru deťom, kvalifikovaný personál, akreditovaný program a širokú ponuku doplnkových služieb pre deti i rodinu. Spolupracujeme s odbornými garantmi, vyučujeme cudzie jazyky a ponúkame širokú paletu krúžkov a športových kurzov.
Spojená škola - špeciálna materská, základná škola, praktická škola, základná škola.
Prevádzkovanie materskej školy - 8 tried, záujmové krúžky, edukačné aktivity.