Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Galanta(22 záznamov)

1 - 22 z celkom 22 výsledkov
Odporúčame vám
Základné vzdelanie, predškolská príprava a výchova detí a mládeže. Výučba predmetov, získanie základnej počítačovej gramotnosti, záujmové krúžky, aktivity.
Materská škola. Predškolské besiedky, hry, vystúpenia, záujmové krúžky, dôraz na dzravý životný štýl detí, vedenie k samostatnosti a zodpovednosti, pozitívnemu vzťahu k okoliu, k prírode.
Vzdelávacia činnosť základnej a materskej školy, vyučovanie predmetov, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity a podujatia, školský klub detí, olympiády.
Materská a základná škola, výchova a vzdelávanie detí, projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, školský klub detí. Formovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, k sebe, k prírode, k ochrane zdravia.
Materská škola a Základná umelecká škola. Projekty, krúžky, triedy, konzultačné hodiny.
Materská škola v Pustých Úľanoch. Predškolská výchova a vzdelávanie. Príprava detí na plnenie školskej dochádzky, edukačné aktivity, rozoznávanie geometrických tvarov a farieb, pohybové hry a výlety.
Materská škola s dvoma triedami. Celodenná výchovná starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov.
Materská škola pre deti od 2,5 do 6 rokov. Besiedky, súťaže, záujmové krúžky, hry.
Materská škola - predprimárne vzdelávanie a príprava detí na povinnú školskú dochádzku. Učenie, pohybové hry, dôraz na zdravý životný štýl detí, osvojovanie hygienických návykov.
Materská škola. Predškolské hry, besiedky, rozlúčky s odchádzajúcimi žiakmi, záujmové krúžky.
Prevádzkovanie materskej školy pre deti od 3 do 6 rokov. Environmentálna výchova detí.
Základná a predškolská pedagogika. Edukačné aktivity a kreatívne cvičenia, pohybové hry, záujmové krúžky, súťaže, školský klub detí.
Štátna základná a materská škola, vyučovanie v maďarskom jazyku, budovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, prírode, dôraz na zdravý vývin detí, školské aktivity, záujmové kluby.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Rozvoj grafomotorických zručností, rozvoj komunikačných spôsobilostí, výuka cudzích jazykov, nočná starostlivosť o deti.
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským. Špeciálne programy - Zdravá škola, Škola dokorán. Učenie základným hygienickým návykom, samoobslužným činnostiam, rozvoj komunikácie a grafomotoriky.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským. Poskytovanie základného vzdelania a predškolská pedagogika. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - základné vzdelanie, predškolská pedagogika, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou - výučba predmetov, výchova k zdravému životnému štýlu, športové a pohybové aktivity, hudobné, tanečné, dramatické aktivity.
Základná škola s materskou školou. Školský klub detí, záujmové krúžky, počítačové kurzy, aktívna spolupráca s obcou, vzdelávacie programy, poradenstvo pre rodičov.
Materská škola. Predškolská výchova, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, rozvíjanie schopností a zručností detí, utváranie predpokladov na ďalšie vzdelávanie, vzdelávacie programy.