Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Humenné(39 záznamov)

1 - 25 z celkom 39 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou v Košarovciach. Vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy. Vzdelávací program, digitálna knižnica, krúžky, eLearning.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku, aktivity, krúžky, výlety. Záujmová činnosť.
Súkromné jasle a materská škola AURA pre detičky od 10-tich mesiacov života.
Predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, možnosť poldenného pobytu. Krúžková činnosť, hry, výlety.
Vzdelávanie a výchova žiakov v základnej škole, predškolská výchova detí v materskej škole. Organizovanie rôznych školských akcií a podujatí.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávanie a výchova žiakov. Predškolská príprava detí. Výučba cudzích jazykov.
Základná škola s materskou školou. Výchovná a vzdelávacia činnosť. Poskytovanie základného vzdelania, predškolská príprava.
Štátna základná škola s materskou školou, vzdelávanie a výchova žiakov, predškolská výchova detí.
Základná a materská škola s dlhoročnou tradíciou. Možnosť využívania školskej knižnice, telocvične, stravovanie sa v školskej jedálni.
Predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity. Základná škola, vzdelávanie a výchova žiakov.
Vzdelávanie a predškolská výchova detí. Vyučovanie všeobecných predmetov, mimoškolské aktivity, krúžky.
Základná škola s materskou školou. Predškolská príprava detí vo veku od 3 do 6 rokov. Základné vzdelávanie, výuka všeobecných predmetov, cudzích jazykov, telesná a environmentálna výchova.
Základná a materská škola s vyučovacím jazykom slovenským. Výučba všeobecných predmetov a cudzích jazykov. Predškolská príprava.
Základná škola s internátnym ubytovaním. Ukrajinský vyučovací jazyk. Predškolská výchova detí v materskej škole.