Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Trenčiansky kraj(182 záznamov)

Slovensko Materské školy - Trenčiansky kraj
1 - 25 z celkom 182 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou Nitrica. Predprimárna a primárna výchova a vzdelávanie, jedáleň, športoviská a športový klub detí, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity.
Materská škola a prvý stupeň základnej školy. Školská jedáleň, školský klub, školské ihrisko a dvor.
Súkromná materská škôlka a mini jasle - výtvarný, tanečný a dramatický odbor, angličtina s anglickým lektorom. Celodenná starostlivosť pre deti do 6 rokov. Balet pre deti.
Základná a materská škola. Poskytovanie vzdelania a výchovy, starostlivosť o najmenších, telesná a enviromentálna výchova, dôraz na zdravý životný štýl, organizovanie školských akcií, výletov.
Informácie o škole, novinky, kalendár, rozvrh, žiaci, učitelia, krúžky, predmety, učebne a štatistika.
Materská škola. Predškolská výchova humanistického prístupu k deťom. Cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa.
Rozvoj osobnosti, hudobné, vzdelávacie aktivity. Záujmové krúžky, jazykové vzdelávanie.
Súkromná materská škola. Predprimárne vzdelávanie nultého stupňa, príprava predškolákov, základy anglického jazyka, enviromentálna výchova.
Materská škola pre deti od dvoch rokov do predškolského veku. Predplavecký výcvik a vykonávanie športových aktivít. Elokované triedy.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, športové stredisko.
Výchovno-vzdelávacia činnosť, výlety, exkurzie, školská jedáleň a školský klub detí, rozvíjanie tvorivosti, humanistický prístup.
Základná škola internátna a špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, špeciálno- pedagogická poradňa.
Súkromná materská škola zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od 2 do 6 rokov. Ponuka výučby anglického jazyka.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania pre deti a zabezpečenie predškolskej výchovy. Rozvoj emocionality, sociability detí, komunikačné schopností.
Spojená škola s organizačnými zložkami Materská škola sv. Jána Bosca, Základná škola sv. Jána Bosca, Gymnázium sv. Jána Bosca, Stredná odborná škola sv. Jána Bosca.
Výchovno - vzdelávacia inštitúcia zameraná na vzdelanie, výchovu a formovanie kresťanských morálnych hodnôt.
Materská škola, predprimárne vzdelávanie detí, rozvoj motorických a kognitívnych schopností.
Súkromná starostlivosť o deti predškolského veku s prvkami Montessori - pravidelná alebo občasná, celodenná aj hodinová starostlivosť.
Školské a predškolské vzdelávanie detí. Projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, dôraz na pozitívne trávenie voľného času. Vštepovanie základných hodnôt, formovanie osobnosti dieťaťa.
Výchova a vzdelávanie - všeobecné vedomosti a zručnosti vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, príprava žiakov na stredné školy.
Základná škola s materskou školou, predškolská výchova a vzdelávanie, príprava žiakov na stredné školy. Záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, krúžky.