Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Trenčiansky kraj(87 záznamov)

Slovensko Materské školy - Trenčiansky kraj
1 - 25 z celkom 87 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná materská škola. Predprimárne vzdelávanie nultého stupňa, príprava predškolákov, základy anglického jazyka, enviromentálna výchova.
Materská škola pre deti od dvoch rokov do predškolského veku. Predplavecký výcvik a vykonávanie športových aktivít. Elokované triedy.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, športové stredisko.
Materská škola. Výchova a rozvoj pohybových spôsobilostí detí - tenis, plávanie, lyžovanie, tanec, kreatívna tvorbu vo výtvarných centrách.
Výchovno-vzdelávacia činnosť, výlety, exkurzie, školská jedáleň a školský klub detí, rozvíjanie tvorivosti, humanistický prístup.
Základná škola internátna a špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, špeciálno- pedagogická poradňa.
Súkromná materská škola zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od 2 do 6 rokov. Ponuka výučby anglického jazyka.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania pre deti a zabezpečenie predškolskej výchovy. Rozvoj emocionality, sociability detí, komunikačné schopností.
Spojená škola s organizačnými zložkami Materská škola sv. Jána Bosca, Základná škola sv. Jána Bosca, Gymnázium sv. Jána Bosca, Stredná odborná škola sv. Jána Bosca.
Výchovno - vzdelávacia inštitúcia zameraná na vzdelanie, výchovu a formovanie kresťanských morálnych hodnôt.
Materská škola, predprimárne vzdelávanie detí, rozvoj motorických a kognitívnych schopností.
Súkromná starostlivosť o deti predškolského veku s prvkami Montessori - pravidelná alebo občasná, celodenná aj hodinová starostlivosť.
Školské a predškolské vzdelávanie detí. Projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, dôraz na pozitívne trávenie voľného času. Vštepovanie základných hodnôt, formovanie osobnosti dieťaťa.
Piaristická spojená škola - základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, materská škola.
Príprava detí na základne školy. Vzdelávanie - všestranný rozvoj osobnosti, vyučovanie náboženstva, krúžky.
Základná škola s materskou školou, predškolská výchova a vzdelávanie, príprava žiakov na stredné školy. Záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, krúžky.
Informácie o škole, novinky, kalendár, rozvrh, žiaci, učitelia, krúžky, predmety, učebne a štatistika.
Materská škola v Bánovciach nad Bebravou - príprava detí do školy, jedáleň, rodinný kútik.
Základná škola s Materskou školou - základné informácie o škole, zamestnancoch, triedach, hodnoteniach žiakov a projektoch.
Základná škola s materskou školou, predprimárne vzdelávanie, príprava žiakov na stredné školy. Dôraz na zdravý životný štýl, rôzne športové a pohybové aktivity.
Základná škola s materskou školou Drietoma. Poskytovanie primárneho a predprimárneho vzdelania, edukačné aktivity, záujmové krúžky, výlety, exkurzie, telesná, enviromentálna výchova, cudzie jazyky.
Súkromná materská škôlka a mini jasle - výtvarný, tanečný a dramatický odbor, angličtina s anglickým lektorom. Celodenná starostlivosť pre deti do 6 rokov. Balet pre deti.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu. Príprava detí pred nástupom do školy.
Súkromná materská škola. Starostlivosť o deti vo veku od 2 do 7 rokov. Výučba anglického jazyka.