Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Občianske združenia(2 255 záznamov)

26 - 50 z celkom 2 255 výsledkov
Odporúčame vám
Klub turistov - organizovanie turistických pochodov a výstupov, účasť na podujatiach.
Športový klub - thajský box a kickbox, účasť na turnajoch, tréningy.
Podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a v poskytovaní pomoci im a ich rodinám.
Cyklistické združenie s cieľom propagácie cyklistiky. Organizácia cykloakcií.
Poskytovanie služieb starým, chorým a ľuďom v núdzi. Opatrovateľská, ošetrovateľská a hospicová starostlivosť v domácom prostredí pacienta. Požičovňa zdravotníckych pomôcok.
Vyučovanie Aikida - japonské bojové umenia boli vytvorené ako prostriedok boja o moc vo feudálnom Japonsku i ako prostriedok individuálnej sebaobrany.
Záujmové združenie zamerané na bojové umenie Aikido, vhodné pre ženy aj mužov všetkých vekových kategórií.
Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
Výuka karate pre detí a mládež, organizovanie súťaži a turnajov.
Pomoc tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia.
Integrácia ľudí s postihnutím do spoločnosti, podpora zachovania kultúrneho dedičstva, ochrana ľudských práv. Veda, vývoj a výskum. Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
Pripojenie do lokálnej siete a internetu - káblové alebo wifi pripojenie, webhosting, kamerový systém.
Materská škola - stravovanie, krúžky, poplatky. Výchovno - vzdelávací proces, materiálne vybavenie materskej školy.
Občianske združenie pre deti a mládež, ktorého cieľom je umožniť športové vyžitie všetkým deťom, ktoré o to prejavia záujem. Tréningy hokejbalu, tenisu a plávania.
Snaha o zachovanie ľudských práv a skvalitňovanie života ohrozených komunít, a to najmä osôb užívajúcich drogy, pracujúcich v sex-biznise, mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám.
Občianske združenie - športová a kultúrna činnosť občanov, turistické aktivity.
Občianske združenie. Podpora basketbalistov, individuálne tréningy zamerané na techniku streľby a ovládanie lopty.
Občianske združenie s cieľom podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, osvetu, dobrovoľníctvo, tvorivosť a informačnú gramotnosť občanov realizáciou kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.
Občianske združenie s cieľom podporiť a rozvíjať aktivity na miestnej, regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
Dobrovoľníci na medzinárodných dobrovoľníckych a vzdelávacích projektoch.
Navrhovanie a realizácia firemných kurzov - obchod a manažment. Konzultácie k získavaniu dotácií.
Nezisková organizácia zameraná na pomoc ľuďom v núdzi. Poradenské služby.
Podpora rozvoja aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok najmä skupín občanov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a znevýhodnených pri vstupe na trh práce.
Záujmové združenie - basketbalový klub, tréningy, súťaže.
Občianske združenie - prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt spätých so židovstvom, rozvíjanie multilaterálnych vzťahov a spolupráce.