Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Materské školy - Žilina(91 záznamov)

26 - 50 z celkom 91 výsledkov
Odporúčame vám
Materská škôlka. Priestranné triedy, dve veľké ihriská, telocvičňa, dopravné ihriská, miesto pre grilovanie, pikniky a záhrada. Výučba anglického jazyka.
Materská škola, poskytovanie predprimárneho vzdelania, príprava pre vstup do základnej školy, rôzne voľnočasové aktivity pre deti, záujmové krúžky, pohybové hry.
Materská škola - grafomotorické cvičenia, loptové a pohybové hry, edukačné aktivity, vedenie k samostatnosti a základným hygienickým návykom, spolupráca s rodičmi.
Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Pohybové hry, súťaže, záujmové krúžky. Osvojovanie si základných hygienických návykov, enviromentálna výchova, starostlivosť o zdravý vývin dieťaťa.
Vzdelávanie žiakov školskej a predškolskej dochádzky, organizovanie podujatí, mimoškolské aktivity.
Materská škola - výchova a predškolská príprava detí na školskú dochádzku, edukačné aktivity, grafomotorické cvičenia, pohybové hry, záujmové krúžky, výlety, exkurzie.
Informácie o materskej škole - rôzne aktivity pre deti v letnom i zimnom období.
Súkromná anglická škôlka - celodenná a poldenná starostlivosť o deti od 2 do 6 rokov. Preklady do anglického jazyka, kurzy baby masáží.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie a predškolská príprava detí na školskú dochádzku.
Základná škola s materskou školou, vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku, voľnočasové aktivity, krúžky, záujmová činnosť, tvorivé hry a úlohy, zdravý vývin dieťaťa.
Občianske združenie - pomoc telesne a mentálne postihnutým deťom, občanom a ich rodinám.
Občianske združenie, ktoré pracuje so ženami s onkologickou chorobou. Pomoc ľuďom, ktorí trpia onkologickými ochoreniami. Organizovanie stretnutí onkologicky postihnutých, návštevy chorých pacientov.
Pomoc ľuďom závislým od alkoholu, drog i hrania. Informácie o dôvodoch a následkoch jednotlivých závislostí, o abstinencii, o kluboch abstinentov.
Materská škola - pohybové hry, rozvoj kreativity pri hrách, rozlišovanie geometrických tvarov a poznávanie farieb, rozvíjanie grafomotoriky, komunikačných schopností.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub.
Predškolská príprava detí v materskej škole, harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa. Krúžok počítačovej gramotnosti, literárny, grafomotorický, prírodovedecký a lego krúžok, výučba anglického jazyka.
Materská škola - predškolská príprava detí na školskú dochádzku, enviromentálna výchova, výchova k umeniu, edukačné aktivity, grafomotorické cvičenia, pohybové a relaxačné cvičenia.
Predškolská príprava detí. Rozvoj psychickej, fyzickej a sociálnej samostatnosti detí, tvorivosti, pohybové aktivity, enviromentálna výchova, prehlbovanie jazykových kompetencií.