Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Žilinský kraj(162 záznamov)

Slovensko Materské školy - Žilinský kraj
1 - 25 z celkom 162 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou - informácie o škole, rozvrh, krúžky, novinky. Výchovno-vzdelávacia činnosť.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Rozvoj komunikačných schopností a grafomotorických zručností, základných hygienických návykov, edukačné a pohybové aktivity.
Materská škola, predškolská príprava detí na povinnú školskú dochádzku. Rozvíjanie tvorivosti, kreativity, grafomotorické cvičenia, pohybové hry, exkurzie, rozlišovanie tvarov, poznávanie farieb.
Príprava na základné vzdelanie žiakov, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, voľnočasové aktivity.
Materská škola Dolný Vadičov. Predškolská príprava detí na školskú dochádzku prostredníctvom edukačných aktivít, grafomotorických cvičení, hier podporujúcich kreativitu, rôzne záujmové krúžky.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. K dispozícií je školská knižnica, výchovný poradca a krúžková činnosť.
Materská škola - predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity, aktivity zamerané na rozvoj komunikačných schopností, jemnej a hrubej motoriky, zdravie.
Informácie o škole, žiakoch, učiteľoch, triedy, aktivity, krúžky, udalosti.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie výchovno - vzdelávacích služieb pre deti a mládež, organizovanie záujmových krúžkov, zúčastňovanie sa na súťažiach a akciách, výchovné poradenstvo.
Prevádzkovanie materskej školy. Šesť tried, samostatné spálne, telocvičňa, sauna, oznamy o aktivitách.
Materská škôlka poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou starostlivosťou deťom vo veku od 3-6 rokov.
Základná škola s materskou školou, záujmové krúžky pre deti, výučba cudzích jazykov. Tvorivé hry, pohybové aktivity a pobyt na čerstvom vzduchu, formovanie osobnosti dieťaťa, vedenie k samostatnosti.
Súkromná škôlka a jasličky s rozšírenou výučbou anglického jazyka pre deti od veku 0 mesiacov do 6 rokov. Počas leta ponuka jednodňových táborov.
Materská škola Dražkovce - starostlivosť pre deti v predškolskom veku. Informácie o škole, priebehu vyučovacieho dňa a aktivitách detí, záujmových činnostiach, učiteľoch, fotogaléria.
Spojená základná škola, materská škola a školský klub, príprava na stredné školy, výchovná a vzdelávacia činnosť.
Štátna materská škôlka - 8 tried, jedna trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Predškolská výchova detí. Starostlivosť o deti predškolského veku, hry, formovanie osobnosti.
Aktivity školy, projekty - Infovek, Lego Robolab, Otvorená škola, Digitálni Štúrovci.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania a predškolskej prípravy, organizovanie školských akcií a súťaží, pohybové a športové aktivity, záujmové krúžky.
Štátna materská škola. Predškolská výchova detí, voľnočasové aktivity, pohybové hry, tvorivé hry, rozvoj osobnosti detí po všetkých stránkach.
Materská škola - výchova detí v predškolskom veku, pohybové hry, výchovno-vzdelávacie aktivity podporujúce zdravý vývin detí. pestovanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu, k ostatným ľudom.
Informácie o škole a materskej škole, kontakt, novinky, kalendár akcií, predmety, krúžky.
Základná škola s materskou školou - informácie pre rodičov a žiakov, záujmové krúžky, školská jedáleň a klub detí.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku, primárna príprava žiakov na stredné školy