Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Trnavský kraj(117 záznamov)

Slovensko Materské školy - Trnavský kraj
Galanta (22)
Hlohovec (17)
Piešťany (13)
Senica (7)
Skalica (9)
Trnava (44)
51 - 75 z celkom 117 výsledkov
Odporúčame vám
Materská škola s celodennou starostlivosťou o deti v predškolskom veku. Fotogaléria, jedálny lístok, oznamy, akcie, poradňa pre rodičov.
Prevádzkovanie materskej školy pre deti od 3 do 6 rokov. Environmentálna výchova detí.
Základná a materská škola - vzdelávanie detí, výchova, rozvoj osobnosti, krúžková činnosť.
Špeciálna základná škola s materskou školou zameraná na výchovu a vzdelávanie detí postihnutých autizmom.
Materská škola - celodenná starostlivosť, výchovno - vzdelávacie aktivity, tanečná a výtvarná výchova.
Základná a predškolská pedagogika. Edukačné aktivity a kreatívne cvičenia, pohybové hry, záujmové krúžky, súťaže, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou - základné školstvo, vedenie žiakov k zodpovednosti, výučba základných predmetov, rozvíjanie schopností žiakov, humanistický prístup.
Predškolská výchova a vzdelávanie detí, príprava pre vstup do prvého ročníka, rozvoj grafomotoriky a pohybových schopností detí, enviromentálna výchova, osvojovanie základných hygienických návykov.
Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom. Poskytovanie základného vzdelania a predškolského vzdelania, množstvo aktivít na vyplnenie voľného času detí, športové, pohybové, tvorivé hry.
Základná škola spojená s materskou školou - možnosť rozvíjania vzdelanostnej úrovne detí už od predškolského veku.
Štátna základná a materská škola, vyučovanie v maďarskom jazyku, budovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, prírode, dôraz na zdravý vývin detí, školské aktivity, záujmové kluby.
Základná škola spojená s materskou školou. Voľnočasové aktivity, krúžky, predškolská výchova, základné vzdelanie.
Základná škola s materskou školou - projekty, dokumenty, informácie pre rodičov, fotoalbumy.
Základná škola s materskou školou. Príprava žiakov na stredné školy, všeobecný rozvoj osobnosti.
Základná škola s materskou školou pre deti od 3 - 6 rokov v Bohdanovciach nad Trnavou. Informácie o škole pre žiakov a rodičov.
Predškolské zariadenie pre deti vo veku 2 - 6 rokov. Celodenná výchova a odborná starostlivosť.
Materská škola - celodenná starostlivosť o deti. Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku.
Základná škola pre 1. a 2. stupeň. Výučba jazykov a informatiky od 3. triedy, Školský klub detí a ranný klub, športové triedy so zameraním na hokej pre chlapcov a atletiku. Materská škola.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Základná škola s materskou školou. Predškolská výchova a vzdelávanie detí, rozvoj emocionality, sociability, pomoc špeciálneho pedagóga pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Materská škola so starostlivosťou o deti v predškolskom veku. Pohybové aktivity, exkurzie a návštevy divadelných predstavení, rozoznávanie tvarov, farieb, rozvoj komunikačných schopností a kreativity.
Výchovno-vzdelávací program pre deti od 2 do 6 rokov. Záujmové krúžky.