Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Prešovský kraj(127 záznamov)

Slovensko Materské školy - Prešovský kraj
Bardejov (4)
Humenné (19)
Kežmarok (7)
Levoča (5)
Poprad (15)
Prešov (32)
Sabinov (11)
Snina (14)
Stropkov (1)
101 - 125 z celkom 127 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou. Vzdelávací proces, predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity, záujmové krúžky, tvorivé hry.
Predškolská príprava a základné vzdelávanie a príprava detí na stredné školy. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie, predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity.
Základná škola s materskou školou, školský klub detí, centrum voľného času. Primárne vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy. Predškolská výchova detí.
Základná škola s materskou školou Ľubotín. Predprimárne a primárne vzdelávanie, odpora detí k zdravému životnému štýlu, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity.
Informácie o základnej škole s materskou školou - novinky, kalendár, učitelia, triedy, predmety, štatistika. Záverečná správa.
Základná škola s materskou školou. Príprava detí na strednú školu, budovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, prírode, umeniu, spoločnosti, školské aktivity, záujmové kluby, dôraz na zdravý vývin detí.
Základná škola s materskou školou, poskytovanie základného vzdelania, dôraz na zdravý životný štýl, pohybové a športové aktivity, edukačné aktivity, navštevovanie sauny, exkurzie.
Základná a materská škola, vzdelávanie mládeže. Organizovanie školských akcií a podujatí, záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou Klenová. Predprimárne a primárne vzdelanie, školské akcie, exkurzie, záujmové krúžky, výučba cudzích jazykov, telesná a enviromentálna výchova.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie, predškolská príprava, regionálna a ekologická výchova, športové a edukačné aktivity.
Výchovno-vzdelávacia činnosť. Starostlivosť o deti predškolského a školského veku.
Základná a materská škola s vyučovacím jazykom slovenským. Výučba všeobecných predmetov a cudzích jazykov. Predškolská príprava.
Základná škola s materskou školou. Novinky, krúžky, zoznamy žiakov a učiteľov. Projekty a podujatia školy.
Základná škola s internátnym ubytovaním. Ukrajinský vyučovací jazyk. Predškolská výchova detí v materskej škole.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávací proces, zabezpečenie predškolskej a povinnej školskej dochádzky.
Základná škola spojená s materskou školou. Poskytovanie základného všeobecného vzdelania a predškolská príprava a výchova detí.
Zabezpečovanie školskej a predškolskej výchovy. Poskytovanie základného vzdelania, športové aktivity.
Komplexná starostlivosť o deti v materskej škole v Starej Ľubovni, príprava na školu.
Informácie o predškolskom zariadení, činnosti detí, projekty, fotogaléria.
Informácie o materskej škole v Nižnom Hrušove. História, aktivity, kontakt.
Materská škola, triedy Slnečnice, Srdiečka, Myšky, Slniečka, Domček. Tanečný krúžok, jazykové krúžky, ekologický krúžok.
O škole, triedy, novinky, archív, fotogaléria, odkazy, rekonštrukcie.
Základná škola s materskou školou. Projekty, vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky.