Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Košický kraj(113 záznamov)

Slovensko Materské školy - Košický kraj
1 - 25 z celkom 113 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromné jasle a materská škôlka. Zariadenie poskytuje celodennú starostlivosť o deti vo veku od 1 roka do 3 rokov.
Spojená škola pre deti s telesným postihnutím od predškolského veku po stredoškolské vzdelávanie.
Prevádzkovanie materskej školy s celodennou starostlivosťou o dieťa. Výlety do prírody, záujmových centier a divadiel.
Materská škola s výchovno - vzdelávacími činnosťami pre deti od 2 do 6 rokov.
Súkromné jasle a škôlka pre deti od 1 do 6 rokov s celodennou, poldennou a hodinovou starostlivosťou.
Súkromná škôlka s vyučovaním anglického jazyka pre deti od 2 do 6 rokov.
Súkromná materská škola - ponuka výchovnej pedagogiky s prvkami Montessori, základom je vytvárať edukačné prostredie, ktoré umožňuje prirodzený vývoj dieťaťa.
Štátna materská škola. Vyučovací jazyk slovenský. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, tanečná, výtvarná výchova.
Predškolská príprava detí, edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia.
Predškolská výchova detí. Krúžková činnosť - plávanie, tanec, gymnastika, taekwondo, anglický jazyk, výtvarná, keramika, Lego.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Prevádzkovanie štátnej materskej školy s celodennou a poldennou starostlivosťou o deti od 2 do 6 rokov.
Štátna materská škola. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, tanečná, výtvarná výchova.
Predškolská a školská príprava detí. Školské projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, podpora tvorivosti detí, rozvoj sociability, emocionality, humanistický prístup.
Základná škola s materskou školou - novinky, projekty, učitelia, žiaci, aktuality, jedálny lístok.
Informácie o škole, vnútorný poriadok, kalendár, rozvrh, suplovanie, učitelia, triedy, predmety, učebne, krúžky, knižnica.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu, tanečný, výtvarný a futbalový krúžok, výlety, zapájanie sa do projektov.
Základná škola s materskou školou Slanec. Predškolská príprava, základné vzdelanie, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity, enviromentálna výchova.
Materská škola pre deti od troch do šiestich rokov, individuálna výchova, podpora rozvoja dieťaťa.
Cirkevná materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Spojené 2 materské školy a školské jedálne. Celodenná výchovná starostlivosť alebo poldenný pobyt pre deti vo veku 2 – 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Súkromná štvortriedná materská škola - moderné edukačné zariadenie určené pre deti vo veku od 2 do 6 rokov.
Súčasnosť a história, aktivity, záujmové krúžky, oznamy.