Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Košický kraj(113 záznamov)

Slovensko Materské školy - Košický kraj
1 - 25 z celkom 113 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná materská škola a súkromná školská jedáleň. Veľká ovocná záhrada.
Základná škola s materskou školou. Predškolská výchova detí, základné vzdelávanie žiakov do 15 rokov. Záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou Slanec. Predškolská príprava, základné vzdelanie, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity, enviromentálna výchova.
Spojené 2 materské školy a školské jedálne. Celodenná výchovná starostlivosť alebo poldenný pobyt pre deti vo veku 2 – 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Vyučovanie anglického jazyka pre deti. Základom vyučovania je prirodzená komunikácia v anglickom jazyku s kvalifikovanými učiteľmi z Veľkej Británie.
Súkromná materská škola s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou. Rozvoz detí, večerný a víkendový babysitting, detské oslavy.
Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním, predprimárne vzdelávanie detí, výučba aj v maďarskom jazyku.
Súkromná medzinárodná základná a materská škola s výučbou v anglickom jazyku.
Štátna materská škola. Vyučovací jazyk slovenský. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, tanečná, výtvarná výchova.
Predškolská príprava detí, edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia.
Materská škola pre deti od troch do šiestich rokov, individuálna výchova, podpora rozvoja dieťaťa.
Cirkevná materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Súkromná štvortriedná materská škola - moderné edukačné zariadenie určené pre deti vo veku od 2 do 6 rokov.
Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 6 rokov, žiakov vo veku od 6 do 15 rokov v Špeciálnej základnej škole a pre žiakov od 16 rokov vzdelávanie v Praktickej škole.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o najmenších, predškolská výchova.
Školský klub detí, rozvrhy, pedagogický zbor, školský poriadok, rada rodičov, aktivity a záujmové krúžky.
Informácie o škole a o materskej škole. Krúžky, triedy, predmety, vyučovanie, rozvrh hodín.
Starostlivosť pre deti vo veku 2 - 6 rokov a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. Pohybový, tanečný, výtvarný a lego krúžok, oboznamovanie s anglickým jazykom.