Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Michalovce(30 záznamov)

Slovensko Košický kraj Materské školy - Michalovce
1 - 25 z celkom 30 výsledkov
Odporúčame vám
Cirkevná materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Informácie o škole a o materskej škole. Krúžky, triedy, predmety, vyučovanie, rozvrh hodín.
Predškolská a školská príprava detí. Školské projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, podpora tvorivosti detí, rozvoj sociability, emocionality, humanistický prístup.
Základná škola, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania deťom, školské projekty, záujmové krúžky, rôzne podujatia školy, dôraz na zdravý vývin detí.
Základná škola s materskou školou. Informácie o školských aktivitách, triedach, žiakoch a učiteľoch. Aktuality o škole.
Poskytovanie základného vzdelania. Organizovanie projektov, rozvíjanie schopností žiakov formou záujmovej a krúžkovej činnosti.
Informácie o základnej a materskej škole. História, zamestnanci školy, úspechy žiakov, fotogaléria, projekty, školský časopis.
Materská škola, predškolská príprava detí, zaradenie detí do tried podľa veku, individuálny prístup, rozvoj emocionality, sociability dieťaťa, grafomotorické cvičenia.
Základná škola s materskou školou. Organizovanie školských výletov, akcií a súťaží. Predškolská výchova detí do 6 rokov, základné vzdelávanie žiakov do 15 rokov. Rôzne školské aktivity.