Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Materské školy - Martin(34 záznamov)

1 - 25 z celkom 34 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie, ktoré pomáha ľudom so zrakovým handicapom.
Vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov, náboženské aktivity, plavecký a lyžiarsky výcvik.
Dobrovoľná, nezávislá pacientska organizácia na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou - únikom moču alebo stolice.
Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku - materská škola rodinného typu s celodennou prevádzkou.
Súkromné detské jasle pre deti od 1 do 4 rokov. 2 skupiny po 12 detí, v tichom a rodinnom prostredí.
Predškolská príprava detí a základné vzdelanie, zameranie na športové aktivity. Mimoškolské aktivity, krúžková činnosť, školský klub detí, školská jedáleň.
Materská škola Dražkovce - starostlivosť pre deti v predškolskom veku. Informácie o škole, priebehu vyučovacieho dňa a aktivitách detí, záujmových činnostiach, učiteľoch, fotogaléria.
Materská škôlka - informácie pre rodičov, novinky, fotoalbum, akcie MŠ, dokumenty.
Materská škola so 4 triedami, poskytovanie výchovy a predprimárneho vzdelania pre deti. Pohybové hry a aktivity, grafomotorické cvičenia, vedenie k správnej životospráve, enviromentálna výchova.
Základná škola s materskou školou - poskytovanie základného vzdelania deťom, predškolská príprava, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, školské projekty, výchovné poradenstvo.
Materská škola pre deti od 2 do 6 rokov, výchovno-vzdelávacia činnosť. Organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí.
Základná škola s materskou školou - vzdelávanie, kronika školy, fotogaléria, poriadok školy, informácie o pedagogickom zbore.
Prevádzkovanie materskej školy s poskytovaním celodennej a poldennej starostlivosti pre deti od 3 do 6 rokov.
Podpora zavádzania najnovších diagnostických a liečebných postupov u psychiatrických pacientov, rozvoj nových diagnostických a terapeutických metód, organizovanie konferencií.
Súkromná materská škola - poskytovanie celodennej výchovnej starostlivosti deťom od 2 do 6 rokov.
Súkromná materská škola. Celodenná výchovná starostlivosť o deti od 2 do 6 rokov, s odloženou povinnou školskou dochádzkou, aj poldenný pobyt.
Materská škola. Individuálny prístup k dieťaťu, výchovno-vzdelávacia činnosť.
Pomoc ženám s onkologickým ochorením prsníka, psychologické, fyzioterapeutické, zdravotno-osvetové a kultúrne aktivity. Užitočné informácie pre pacientky s onkologickým ochorením.