Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vysoké školy(133 záznamov)

26 - 50 z celkom 133 výsledkov
Odporúčame vám
Univerzita je jednou z najväčších súkromných univerzít vyučujúca v anglickom jazyku v Prahe. Bakalárske programy sú založené na výučbových štýloch používaných na amerických vysokých školách.
Akadémii umení v Banskej Bystrici - rektorát, aktuality, fakulty, kontakty.
Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania najmä v technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných a technicko-umeleckých študijných odboroch.
Medzinárodná škola liberálnych štúdi. Možnosti štúdia v akreditovanom bakalárskom programe politológia.
Poskytuje magisterské a bakalárske štúdium. Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti prírodných a aplikačných vied v študijných odboroch informatika, biotechnológie a chémia.
Moderné pedagogicko-vedecké pracovisko s vyváženou štruktúrou ponúkaných študijných programov. Na katedrách možno študovať 6 filologických odborov s viacerými študijnými programami.
Moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných agentúr, renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.
Moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia poskytujúca študentom dostatok priestoru vo filozofickej a umeleckej sfére i v oblasti iných poznatkov.
Možnosť štúdia na súkromnej neuniverzitnej vysokej škole so zameraním na ekonómiu, ekonomiku, humanitné a spoločenské vedy.
Vysokoškolské vzdelanie v odboroch sociálnych a politických vied, európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, sociálnej antropológie, verejnej politiky a ekonómie, sociálnej a pracovnej psychológie.
Vysokoškolské vzdelanie v medicínskom odbore farmácia - integrovane poznatkov z prírodovedných, medicínskych a špecifických farmaceutických vied.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch biológia, chémia, geológia, geografia, ochrana a využívanie krajiny, environmentálny manažment a učiteľstvo prírodovedných predmetov.
Vysokoškolské vzdelanie pedagogického charakteru - učiteľstvo, vychovávateľstvo a sociálna práca.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch zameraných na matematiku, informatiku a fyziku.
Vysokoškolské štúdium v programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a v nelekárskych programoch pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, oba vo forme denného štúdia.
Vysokoškolské vzdelanie v právnických študijných odboroch v dennej aj externej forme štúdia.
Vysokoškolské vzdelanie v športových študijných odboroch - trénerstvo, športový manažment a učiteľstvo telesnej výchovy.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch manažment, podnikový manažment a medzinárodný manažment.
Vysokoškolské štúdium - výučba teológie a príprava teológov na kňazské povolanie.
Vysokoškolské štúdium v programe evanjelická teológia, ktoré je základným článkom prípravy duchovných pre Evanjelickú cirkev.