Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vysoké školy(137 záznamov)

26 - 50 z celkom 137 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Vysokoškolské vzdelanie v odboroch sociálnych a politických vied, európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, sociálnej antropológie, verejnej politiky a ekonómie, sociálnej a pracovnej psychológie.
Vysokoškolské vzdelanie v medicínskom odbore farmácia - integrovane poznatkov z prírodovedných, medicínskych a špecifických farmaceutických vied.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch biológia, chémia, geológia, geografia, ochrana a využívanie krajiny, environmentálny manažment a učiteľstvo prírodovedných predmetov.
Vysokoškolské vzdelanie pedagogického charakteru - učiteľstvo, vychovávateľstvo a sociálna práca.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch zameraných na matematiku, informatiku a fyziku.
Vysokoškolské štúdium v programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a v nelekárskych programoch pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, oba vo forme denného štúdia.
Vysokoškolské vzdelanie v právnických študijných odboroch v dennej aj externej forme štúdia.
Vysokoškolské vzdelanie v športových študijných odboroch - trénerstvo, športový manažment a učiteľstvo telesnej výchovy.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch manažment, podnikový manažment a medzinárodný manažment.
Vysokoškolské štúdium - výučba teológie a príprava teológov na kňazské povolanie.
Vysokoškolské štúdium v programe evanjelická teológia, ktoré je základným článkom prípravy duchovných pre Evanjelickú cirkev.
Aktuálne informácie, orgány univerzity, univerzitný časopis, informácie o možnostiach štúdia, vedeckých projektoch a grantoch.
Organizačná štruktúra a vedenie fakulty, informácie pre uchádzačov a študentov, edičná činnosť, prehľad podujatí.
Študijné odbory pokrývajúce široké spektrum od teoretickej informatiky, cez problematiku návrhu a výstavby informačných systémov, až po výuku výpočtovej techniky na stredných školách.
Verejná vysoká škola, veda a výskum, vysokoškolské vzdelanie v širokom spektre tradičných i moderných univerzitných disciplín.
Prijímacie podmienky, všeobecné informácie, katedry, možnosti štúdia, činnosti v oblasti vedy a výskumu, medzinárodné styky.
Vzdelávanie v tradičných disciplínach, podpora rozvoja nových vedných odborov. Humanitne zamerané disciplíny, filozofia, klasická filológia, sociológia, psychológia, dejiny umenia, hudobná veda.
Ekonomické vzdelanie pre študentov v bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu. Hlavné poslanie je rozvíjania výuky a výskumu v odbore ekonomických vied.
Vzdelanie univerzitného typu v troch typoch študijných programov - bakalárskych, magisterských a v doktorských. Tradičné prednášky, semináre i moderné formy vzdelávania.
Vzdelanie v oblasti vied matematických, fyzikálnych, chemických, biologických a vied o Zemi. Vzdelávanie odborných vedeckých pracovníkov a budúcich učiteľov stredných škôl.
Príprava a výchova učiteľov pre 1. a 2. stupeň základných škôl, v niektorých odboroch i pre stredné školy. Zabezpečenie štúdia špeciálnej a sociálnej pedagogiky.
Medzinárodná univerzita - externý vzdelávací program Business Administration pre uplatnenie absolventov v obchode. Bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium.