Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Nitriansky kraj(101 záznamov)

Slovensko Materské školy - Nitriansky kraj
Komárno (4)
Levice (8)
Nitra (25)
Nové Zámky (29)
Šaľa (11)
Topoľčany (20)
1 - 25 z celkom 101 výsledkov
Odporúčame vám
Predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole, anglický jazyk ako integrovaná súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Špeciálna základná a materská škola, komplexná starostlivosť o deti s mentálnym, zmyslovým, či telesným postihnutím a o zdravotne oslabené alebo choré deti.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie a výchova, záujmová činnosť, krúžky, poradenstvo pre rodičov aj žiakov,.
Služby predškolského zariadenia, všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pohybové cvičenia, rozvoj logického myslenia, vedenie k samostatnosti a zodpovednosti dieťaťa, osvojovanie hygienických návykov.
Materská škola. Poskytovanie celodennej starostlivosti o deti.
Materská škola pre zdravotne postihnuté deti. Špeciálno - pedagogická, logopedická, tyflopedická a psychologická starostlivosť.
Súkromná jazyková materská škola matematiky a športu. Výučba čínskeho, španielskeho a anglického jazyka.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium. Predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o najmenších, predškolská výchova.
Vzdelávanie, výchovná činnosť, výuka základných predmetov, príprava na stredné školy a predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Základné školstvo, vzdelávanie žiakov školskej a predškolskej dochádzky, organizovanie podujatí.
Materská škola. Aktivity zamerané na environmentálnu a prosociálnu výchovu, princípy humanizmu. Zážitkové a projektívne učenie, rozvoj kreativity, tvorivosti a komunikačných schopností dieťaťa.
Materské centrum a jasle pre deti od 3 mesiacov do 6 rokov - výuka anglického jazyka, pohybové aktivity, plávanie, vzťah k prírode a k zvieratám, možnosť integrácie hendikepovaných detí.
Výchovno - vzdelávacie zariadenie pre deti v predškolskom veku, rozvoj komunikačných zručností, rozlišovanie farieb, jednoduché počty, učenie základným hygienickým návykom.
Základná škola s materskou školou - vzdelávací a výchovný proces, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky.
Škôlka s vyučovacím jazykom maďarským. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku.
Spojená základná a materská škola. Výchova, vzdelávanie a záujmová činnosť pre deti.
Štátna materská škola. Predprimárne celodenné vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, predškolská výchova detí.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakom, výučba základných predmetov, zvyšovanie počítačovej gramotnosti.
Cieľom English and Sport Pre-school Academy je vytváranie anglického harmonického prostredia s dôrazom na vzdelávanie, pestrou paletou aktivít, individuálnym a rešpektujúcim prístupom, zameraním na pozitívnu psychológiu, pohľadom a dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka pod vedením profesionálneho tímu pedagógov a vedenie k zdravému životnému štýlu.