Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Nitriansky kraj(101 záznamov)

Slovensko Materské školy - Nitriansky kraj
Komárno (4)
Levice (8)
Nitra (25)
Nové Zámky (29)
Šaľa (11)
Topoľčany (20)
1 - 25 z celkom 101 výsledkov
Odporúčame vám
Materská škola. Aktivity zamerané na environmentálnu a prosociálnu výchovu, princípy humanizmu. Zážitkové a projektívne učenie, rozvoj kreativity, tvorivosti a komunikačných schopností dieťaťa.
Materské centrum a jasle pre deti od 3 mesiacov do 6 rokov - výuka anglického jazyka, pohybové aktivity, plávanie, vzťah k prírode a k zvieratám, možnosť integrácie hendikepovaných detí.
Výchovno - vzdelávacie zariadenie pre deti v predškolskom veku, rozvoj komunikačných zručností, rozlišovanie farieb, jednoduché počty, učenie základným hygienickým návykom.
Základná škola s materskou školou - vzdelávací a výchovný proces, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky.
Škôlka s vyučovacím jazykom maďarským. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku.
Spojená základná a materská škola. Výchova, vzdelávanie a záujmová činnosť pre deti.
Štátna materská škola. Predprimárne celodenné vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, predškolská výchova detí.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakom, výučba základných predmetov, zvyšovanie počítačovej gramotnosti.
Špeciálna základná a materská škola, komplexná starostlivosť o deti s mentálnym, zmyslovým, či telesným postihnutím a o zdravotne oslabené alebo choré deti.
Cieľom English and Sport Pre-school Academy je vytváranie anglického harmonického prostredia s dôrazom na vzdelávanie, pestrou paletou aktivít, individuálnym a rešpektujúcim prístupom, zameraním na pozitívnu psychológiu, pohľadom a dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka pod vedením profesionálneho tímu pedagógov a vedenie k zdravému životnému štýlu.
Vyučovanie žiakov, predškolská výchova, tvorivá činnosť žiakov, výchovno-vzdelávacie aktivity.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Pohybové aktivity a hry, výlety, súťaže vystúpenia, besiedky, pozitívne trávenie voľného času, edukačné aktivity, enviromentálna výchova.
Prevádzkovanie materskej školy s celodennou starostlivosťou a edukačnými aktivitami.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o najmenších, predškolská výchova.
Materská škola. Poskytovanie celodennej výchovy a vzdelávania pre deti od 3 do 6 rokov.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie a výchova, záujmová činnosť, krúžky, poradenstvo pre rodičov aj žiakov,.
Základná škola s materskou školou - výchova a vzdelávanie v maďarskom jazyku, rozvíjanie schopností detí.
Materská škola, edukačné aktivity, pohybové hry, zdravý životný štýl detí, rozoznávanie geometrických tvarov, rozlišovanie farieb, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, logopedická starostlivosť.
Základná škola s materskou školou - vzdelávacia a výchovná činnosť, informácie o škole, krúžkov, študentoch a učiteľov.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o deti predškolského veku. Dôraz na zdravý životný štýl, zdravé stravovanie, pohybové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu, rozvoj motoriky, osobnosti dieťaťa.
Služby predškolského zariadenia, všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pohybové cvičenia, rozvoj logického myslenia, vedenie k samostatnosti a zodpovednosti dieťaťa, osvojovanie hygienických návykov.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.