Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Nitriansky kraj(102 záznamov)

Slovensko Materské školy - Nitriansky kraj
Komárno (4)
Levice (8)
Nitra (26)
Nové Zámky (29)
Šaľa (11)
Topoľčany (20)
1 - 25 z celkom 102 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Cieľom English and Sport Pre-school Academy je vytváranie anglického harmonického prostredia s dôrazom na vzdelávanie, pestrou paletou aktivít, individuálnym a rešpektujúcim prístupom, zameraním na pozitívnu psychológiu, pohľadom a dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka pod vedením profesionálneho tímu pedagógov a vedenie k zdravému životnému štýlu.
Materské centrum a jasle pre deti od 3 mesiacov do 6 rokov - výuka anglického jazyka, pohybové aktivity, plávanie, vzťah k prírode a k zvieratám, možnosť integrácie hendikepovaných detí.
Materská škola. Výchovno - vzdelávacie aktivity podporujúce pripravenosť dieťaťa pre vstup na školskú dochádzku. Edukačné aktivity, pohybové a tvorivé hry, rozvoj komunikačných schopností detí.
Základná škola s materskou školou, poskytovanie základného vzdelania v slovenskom jazyku, výchovná a záujmová činnosť.
Materská škola, starostlivosť o deti predškolského veku., príprava na základnú školu. Pohybové hry a hry na podporu fantázie, tvorivosti, rozvoj komunikačných schopností, grafomotorické cvičenia.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky, projekty.
Základné a predškolské vzdelávanie a výchova detí. Výučba cudzích jazykov, podpora počítačovej gramotnosti.
Materská škola Tekovské Lužany. Výchova a predškolská príprava detí, záujmová a relaxačná činnosť.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, predškolská výchova detí.
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - predškolská výchova detí, rozvíjanie cirkevných hodnôt.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakom, výučba základných predmetov, zvyšovanie počítačovej gramotnosti.
Vyučovanie žiakov, predškolská výchova, tvorivá činnosť žiakov, výchovno-vzdelávacie aktivity.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o najmenších, predškolská výchova.
Súkromná jazyková materská škola matematiky a športu. Výučba čínskeho, španielskeho a anglického jazyka.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Základné všeobecné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium, predškolská výchova detí.
Materská škola. Enviromentálna výchova, osvojovanie základných hygienických návykov, učenie spoločenským hodnotám, edukačné aktivity, grafomotorické cvičenia, telesná výchova, výlety, exkurzie.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie a výchova, záujmová činnosť, krúžky, poradenstvo pre rodičov aj žiakov,.
Základná a materská škola - vzdelávanie detí, výchova, rozvoj osobnosti, krúžková činnosť.
Predškolská príprava, výchova a vzdelávanie detí. Priebežné sledovanie dieťaťa, mapovanie jeho daností a zručností. Podporovanie dispozícií a prirodzených schopností.
Základná škola s materskou školou - výchova a vzdelávanie v maďarskom jazyku, rozvíjanie schopností detí.
Štátna základná škola spojená s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania, osobnostný rozvoj detí, príprava pre vstup do prvého ročníka.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania a predškolského vzdelania, množstvo aktivít na vyplnenie voľného času detí, rozvoj osobnosti dieťaťa.
Základná škola s materskou školou. Výchova, vzdelávanie, vyučovanie základných predmetov, matematika, prírodoveda, zemepis, jazyk.