Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Nitriansky kraj(102 záznamov)

Slovensko Materské školy - Nitriansky kraj
Komárno (4)
Levice (8)
Nitra (26)
Nové Zámky (29)
Šaľa (11)
Topoľčany (20)
1 - 25 z celkom 102 výsledkov
Odporúčame vám
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Pohybové aktivity a hry, výlety, súťaže vystúpenia, besiedky, pozitívne trávenie voľného času, edukačné aktivity, enviromentálna výchova.
Prevádzkovanie materskej školy s celodennou starostlivosťou a edukačnými aktivitami.
Cieľom English and Sport Pre-school Academy je vytváranie anglického harmonického prostredia s dôrazom na vzdelávanie, pestrou paletou aktivít, individuálnym a rešpektujúcim prístupom, zameraním na pozitívnu psychológiu, pohľadom a dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka pod vedením profesionálneho tímu pedagógov a vedenie k zdravému životnému štýlu.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o najmenších, predškolská výchova.
Materská škola. Poskytovanie celodennej výchovy a vzdelávania pre deti od 3 do 6 rokov.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie a výchova, záujmová činnosť, krúžky, poradenstvo pre rodičov aj žiakov,.
Základná škola s materskou školou - výchova a vzdelávanie v maďarskom jazyku, rozvíjanie schopností detí.
Materská škola, edukačné aktivity, pohybové hry, zdravý životný štýl detí, rozoznávanie geometrických tvarov, rozlišovanie farieb, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, logopedická starostlivosť.
Základná škola s materskou školou - vzdelávacia a výchovná činnosť, informácie o škole, krúžkov, študentoch a učiteľov.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o deti predškolského veku. Dôraz na zdravý životný štýl, zdravé stravovanie, pohybové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu, rozvoj motoriky, osobnosti dieťaťa.
Služby predškolského zariadenia, všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pohybové cvičenia, rozvoj logického myslenia, vedenie k samostatnosti a zodpovednosti dieťaťa, osvojovanie hygienických návykov.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.
Materská škola. Poskytovanie celodennej starostlivosti o deti.
Vzdelávanie v rámci všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a cudzích jazykov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Základná škola s materskou, organizovanie akcií, školské výlety, klub detí, vyučovanie, rozvoj tvorivosti.
Štátna základná škola spojená s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania, osobnostný rozvoj detí, príprava pre vstup do prvého ročníka.
Vzdelávanie, výchovná činnosť, výuka základných predmetov, príprava na stredné školy a predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Prevádzka základnej a materskej školy, poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a materská škola.
Základná škola s materskou školou so všeobecným zameraním. Intenzívna spolupráca s rodičmi, záujmová činnosť. Predprimárne a primárne vzdelávanie.
Základná a materská škola v Bánove s mimoškolskými aktivitami - šport, jazyky strelecký a biblický krúžok.
Materská a základná škola s programom Zdravej školy - predškolská výchova, výuka žiakov, športové aktivity.