Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Materské školy - Nitriansky kraj(225 záznamov)

Slovensko Materské školy - Nitriansky kraj
Komárno (5)
Levice (9)
Nitra (26)
Nové Zámky (30)
Šaľa (13)
Topoľčany (21)
1 - 25 z celkom 225 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou, organizovanie akcií, školské výlety, klub detí, vyučovanie, rozvoj tvorivosti.
Špeciálna základná a materská škola, komplexná starostlivosť o deti s mentálnym, zmyslovým, či telesným postihnutím a o zdravotne oslabené alebo choré deti.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Štátna materská škola. Predprimárne celodenné vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov.
Predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole, anglický jazyk ako integrovaná súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu.
Detské jasle a materská škola - starostlivosť o deti. Denný program, tvorivé aktivity a oznamy.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie a výchova, záujmová činnosť, krúžky, poradenstvo pre rodičov aj žiakov,.
Materská škola pre zdravotne postihnuté deti. Špeciálno - pedagogická, logopedická, tyflopedická a psychologická starostlivosť.
Súkromná jazyková materská škola matematiky a športu. Výučba čínskeho, španielskeho a anglického jazyka.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium. Predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o najmenších, predškolská výchova.
Vzdelávanie, výchovná činnosť, výuka základných predmetov, príprava na stredné školy a predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Základné školstvo, vzdelávanie žiakov školskej a predškolskej dochádzky, organizovanie podujatí.
Materská škola. Aktivity zamerané na environmentálnu a prosociálnu výchovu, princípy humanizmu. Zážitkové a projektívne učenie, rozvoj kreativity, tvorivosti a komunikačných schopností dieťaťa.
Výchovno - vzdelávacie zariadenie pre deti v predškolskom veku, rozvoj komunikačných zručností, rozlišovanie farieb, jednoduché počty, učenie základným hygienickým návykom.
Základná škola s materskou školou - vzdelávací a výchovný proces, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky.