Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby - Slovensko(251 záznamov)

Sociálne poradenstvo (192)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (10)
51 - 75 z celkom 251 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Pobyt a opatrovanie pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Prechodné ubytovanie, osobná hygiena, poradenstvo, podpora.
Poskytovanie ošetrovateľskej, opatrovateľskej, sociálnej, zdravotnej a lekárskej starostlivosti.
Ubytovanie, sociálne poradenstvo, vykonávanie osobnej hygieny, príprava stravy, pranie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť.
Sociálne služby deťom a dospelým s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím a autizmom s MP.
Sociálne služby starým a zdravotne postihnutým občanom. Poradenstvo a konzultácie. Opatrovateľská služba v domácnosti.
Mediácia - mimosúdne riešenie sporov, poradenstvo v oblasti trestnej mediácie, lektorovanie a kurzy v oblastiach mediácie a riešenia sporov. Sociálny výcvik.
Ochrana práv cudzincov, ktorí sa zdržiavajú a žijú na území SR. Aktivity sústredené najmä na cudzincov, ktorí potrebujú ochranu vo forme azylu. Právne poradenstvo.
Nezisková organizácia podporujúca a pomáhajúca ľuďom s mentálnym postihnutím. Sociálne poradenstvo. Domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania.
Domov dôchodcov. Domov sociálnych služieb pre sociálne odkázaných obyvateľov.
Starostlivosť klientom s telesným, mentálnym, duševným a kombinovaným postihnutím. Týždenné a denné pobyty, záujmová a rehabilitačná činnosť.
Resocializačné zariadenie. Terapeutická komunita rodinného charakteru, skupinová, individuálna, pracovná a terénna terapia.
Poskytovanie starostlivosti občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Penzión pre dôchodcov poskytujúci sociálne a zdravotné služby formou krátkodobých aj dlhodobých pobytov.
Centrum sociálnych služieb - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom.
Nezisková organizácia zameraná na sociálnu pomoc starším - prepravná a opatrovateľská služba, dovoz obedov do domácnosti, sociálny taxík, zdravotná doprava.
Resocializačné služby. Cieľom je celková zmena osobnosti a postojov v živote, postojov k drogám a drogovému životu, rast osobnosti, sebaúcty, pozitívnych postojov k životu, práce a rodine.
Nezisková organizácia. Právne poradenstvo, sociálne a ekonomické komunitné centrum.
Domov dôchodcov - zabezpečenie celodennej starostlivosti pre dôchodcov. Sociálne a zdravotné zaopatrenie.
Domov sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím - telesné a zmyslové postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania.
Občianske združenie zamerané na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Centrum špeciálnopedagogického poradenstva.
Opatrovateľské služby neziskovej organizácie - zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
Podporovaného bývanie pre ľudí s mentálnym postihnutím - asistované nakupovanie, príprava a varenie jedál, udržovanie poriadku v bytových priestoroch, aktívne tráveniu voľného času.