Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby - Slovensko(251 záznamov)

Sociálne poradenstvo (192)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (10)
101 - 125 z celkom 251 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Rehabilitačné stredisko - liečebná, pracovná, sociálna, pedagogická rehabilitácia, sociálne poradenstvo a stravovanie.
Útulok poskytujúci sociálne služby v oddelených zariadeniach pre mužov a ženy.
Sociálna služba poskytuje bývanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, duchovnú podporu.
Poskytovanie sociálnych služieb - stredisko sociálnych služieb Tereza – Vaľkovňa n.o. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov).
Zariadenie pre poskytovanie náhradnej výchovy. Činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním pre mládež. Poradenské služby.
Vytváranie podmienok pre poskytovanie všeobecno-prospešných služieb drogovej závislosti a pre prevádzkovanie resocializačného zariadenia. Maximálna kapacita zariadenia je 15 klientov.
Zariadenie sociálnej starostlivosti - nezisková organizácia založená za účelom podpory a starostlivosti o dôchodcov.
Sociálne služby a vzdelávacie poradenstvo. Sociálna práca pre osoby s postihnutím.
Dom pre seniorov - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pomoc s domácimi prácami.
Organizovanie skupinových cvičení na odbúranie hnevu a stresu.
Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, výstavnícka, propagačná a reklamná a poradenská činnosť, kurzy opatrovania.
Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom rozvoz stravy. Opatrovanie, dovoz stravy, spoločenské akcie pre seniorov.
Dom dôchodcov a sociálnych služieb - týždenná, mesačná a doživotná starostlivosť.
Zariadenie poskytujúce sociálnu starostlivosť v dennom stacionári s ubytovaním, ambulantná forma poskytovania sociálnej služby, pre ťažko postihnutých ľudí.
Centrum pomoci pre rodiny - bezplatné poradenstvo v oblasti sociálneho práva, rodiny a materstva pre začínajúcich rodičov.
Poradenské psychosociálne centrum - sociálno-právna ochrana ľudí s duševným ochorením, telefonické krízové intervencie, prevencia vzniku psychických porúch, partnerské sociálne projekty.
Sociálne a ubytovacie služby, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, poradenstvo.
Činnosť v sociálnej oblasti, pomoc a starostlivosť v sociálnej núdzi ľuďom bez ubytovania. Poskytovanie sociálnych služieb v domove dôchodcov.
Útulok pre bezdomovcov bez možnosti ubytovania a poskytovanie sociálnej pomoci - nezisková organizácia.
Pomoc deťom a dospelým osobám so špeciálnymi potrebami, s ťažkým zdravotným postihnutím - mentálnym a viacnásobným postihnutím.
Zariadenie sociálnych služieb - sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, alebo osobám v dôchodkovom veku.
Kúpeľno - liečebný ústav s celoročnou prevádzkou, zabezpečením ubytovania, stravovania a liečebných procedúr.
Domov sociálnych služieb - organizácia poskytujúca starostlivosť klientom so zdravotným postihnutím telesným alebo duševným formou celoročného, týždenného a denného pobytu v zariadení.