Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby(244 záznamov)

Sociálne poradenstvo (193)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (10)
101 - 125 z celkom 244 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Dom pre seniorov - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pomoc s domácimi prácami.
Organizovanie skupinových cvičení na odbúranie hnevu a stresu.
Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, výstavnícka, propagačná a reklamná a poradenská činnosť, kurzy opatrovania.
Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom rozvoz stravy. Opatrovanie, dovoz stravy, spoločenské akcie pre seniorov.
Dom dôchodcov a sociálnych služieb - týždenná, mesačná a doživotná starostlivosť.
Zariadenie poskytujúce sociálnu starostlivosť v dennom stacionári s ubytovaním, ambulantná forma poskytovania sociálnej služby, pre ťažko postihnutých ľudí.
Centrum pomoci pre rodiny - bezplatné poradenstvo v oblasti sociálneho práva, rodiny a materstva pre začínajúcich rodičov.
Poradenské psychosociálne centrum - sociálno-právna ochrana ľudí s duševným ochorením, telefonické krízové intervencie, prevencia vzniku psychických porúch, partnerské sociálne projekty.
Sociálne a ubytovacie služby, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, poradenstvo.
Činnosť v sociálnej oblasti, pomoc a starostlivosť v sociálnej núdzi ľuďom bez ubytovania. Poskytovanie sociálnych služieb v domove dôchodcov.
Útulok pre bezdomovcov bez možnosti ubytovania a poskytovanie sociálnej pomoci - nezisková organizácia.
Pomoc deťom a dospelým osobám so špeciálnymi potrebami, s ťažkým zdravotným postihnutím - mentálnym a viacnásobným postihnutím.
Zariadenie sociálnych služieb - sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, alebo osobám v dôchodkovom veku.
Kúpeľno - liečebný ústav s celoročnou prevádzkou, zabezpečením ubytovania, stravovania a liečebných procedúr.
Domov sociálnych služieb - organizácia poskytujúca starostlivosť klientom so zdravotným postihnutím telesným alebo duševným formou celoročného, týždenného a denného pobytu v zariadení.
Domov dôchodcov. Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo.
Domov dôchodcov. Sociálna starostlivosť o seniorov - ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľská činnosť, terapie, masáže, zabezpečenie telefonického a on-line kontaktu s rodinnými príslušníkmi.
Domov sociálnych služieb. Poskytovanie opatrovateľskej a lekárskej starostlivosti, sociálnej pomoci s ubytovaním.
Domov sociálnych služieb. Sociálna rehabilitácia, ergoterapia. Opatrovateľská a ošetrovateľská činnosť, ubytovanie, stravovanie. Sociálne poradenstvo.
Domov sociálnej starostlivosti. Zariadenie pre seniorov. Lekárska starostlivosť a pravidelné lekárske prehliadky. Sociálne poradenstvo.
Odborná starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti a zdravotným postihnutím ohrozené deti a mládež. Služby logopedické, špeciálnopedagogické, psychologické, sociálne.
Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania.
Rozpočtová organizácia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Poskytovanie celoročnej pobytovej služby pre seniorov s ťažkým zdravotným postihnutím