Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby(244 záznamov)

Sociálne poradenstvo (193)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (10)
76 - 100 z celkom 244 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Poskytovanie sociálnych služieb. Informácie o HIV a AIDS, o spoločnosti, štatistiky, služby organizácie.
Činnosti sociálnej pomoci deťom spojené s ubytovaním, sociálne služby. Domov sociálnych služieb pre deti.
Sociálne poradenstvo v núdzi, sociálna pomoc pre ľudí bez ubytovania, právna pomoc, psychoterapia a sociálna asistencia.
Ošetrovateľská starostlivosť, liečebná rehabilitácia, pracovná terapia, sociálna rehabilitácia. Domov sociálnych služieb.
Krízové stredisko AMORET - sociálne zariadenie pre deti a mládež.
Sociálne služby - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie.
Poskytovanie starostlivosti ľudom s postihnutím. Tvorivo - humanistická výchova, systém KEMSAK - kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia, kreativizácia.
Opatrovateľská služba pre seniorov, deti, rodiny a osamelých rodičov, núdzové bývanie.
Zariadenie sociálnych služieb, sociálne služby seniorom, ubytovanie, stravovanie, zdravotné služby.
Charitatívna služba v rodinách, organizovanie stravovania, domov dôchodcov, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, nízkoprahové denné centrá.
Opatrovateľské služby - ubytovanie, stravovanie, hygiena, rehabilitačné služby. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť.
Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti. Celoročná starostlivosť občanom v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.
Detský domov - náhradný domov pre deti, starostlivosť, výchova.
Resocializačné zariadenie - aktivizovanie vnútorných schopností plnoletých osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov, sociálnych dôsledkov, drogových závislostí a iných závislostí.
Komplexná sociálna a opatrovateľská starostlivosť s celoročným pobytom. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia a pracovná terapia.
Rehabilitačné stredisko - liečebná, pracovná, sociálna, pedagogická rehabilitácia, sociálne poradenstvo a stravovanie.
Útulok poskytujúci sociálne služby v oddelených zariadeniach pre mužov a ženy.
Sociálna služba poskytuje bývanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, duchovnú podporu.
Poskytovanie sociálnych služieb - stredisko sociálnych služieb Tereza – Vaľkovňa n.o. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov).
Zariadenie pre poskytovanie náhradnej výchovy. Činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním pre mládež. Poradenské služby.
Vytváranie podmienok pre poskytovanie všeobecno-prospešných služieb drogovej závislosti a pre prevádzkovanie resocializačného zariadenia. Maximálna kapacita zariadenia je 15 klientov.
Zariadenie sociálnej starostlivosti - nezisková organizácia založená za účelom podpory a starostlivosti o dôchodcov.
Sociálne služby a vzdelávacie poradenstvo. Sociálna práca pre osoby s postihnutím.