Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby(244 záznamov)

Sociálne poradenstvo (193)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (10)
51 - 75 z celkom 244 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Domov dôchodcov. Domov sociálnych služieb pre sociálne odkázaných obyvateľov.
Starostlivosť klientom s telesným, mentálnym, duševným a kombinovaným postihnutím. Týždenné a denné pobyty, záujmová a rehabilitačná činnosť.
Resocializačné zariadenie. Terapeutická komunita rodinného charakteru, skupinová, individuálna, pracovná a terénna terapia.
Poskytovanie starostlivosti občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Penzión pre dôchodcov poskytujúci sociálne a zdravotné služby formou krátkodobých aj dlhodobých pobytov.
Centrum sociálnych služieb - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom.
Nezisková organizácia zameraná na sociálnu pomoc starším - prepravná a opatrovateľská služba, dovoz obedov do domácnosti, sociálny taxík, zdravotná doprava.
Resocializačné služby. Cieľom je celková zmena osobnosti a postojov v živote, postojov k drogám a drogovému životu, rast osobnosti, sebaúcty, pozitívnych postojov k životu, práce a rodine.
Nezisková organizácia. Právne poradenstvo, sociálne a ekonomické komunitné centrum.
Domov dôchodcov - zabezpečenie celodennej starostlivosti pre dôchodcov. Sociálne a zdravotné zaopatrenie.
Domov sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím - telesné a zmyslové postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania.
Občianske združenie zamerané na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Centrum špeciálnopedagogického poradenstva.
Opatrovateľské služby neziskovej organizácie - zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
Podporovaného bývanie pre ľudí s mentálnym postihnutím - asistované nakupovanie, príprava a varenie jedál, udržovanie poriadku v bytových priestoroch, aktívne tráveniu voľného času.
Domov sociálnych služieb - opatrovateľská starostlivosť, duchovná činnosť. Domov dôchodcov.
Prevádzkovanie mobilného hospicu. Požičovňa zdravotných pomôcok - lôžko, invalidný vozík, toaletné kreslo, antidekubitné pomôcky, dávkovače liekov.
Nezisková organizácia poskytujúca sociálne a zdravotnícke služby. Prevádzkovanie domova pre seniorov - ubytovací komplex pre seniorov.
Dom sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov. Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Sociálna starostlivosť o deti a dospelých občanov so zdravotným, mentálnym a kombinovaným postihnutím.
Zariadenie pre seniorov - ubytovacie, stravovacie, fakultatívne, terapeutické sociálne služby.
Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, útulok - pre ľudí bez domova, sociálne poradenstvo.