Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby - Slovensko(253 záznamov)

Sociálne poradenstvo (190)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (9)
176 - 200 z celkom 253 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Poskytovanie sociálnej pomoci - zabezpečenie základných životných podmienok, sociálna stabilita.
Občianske združenie pre rozvoj osobnosti, sociálnych hodnôt, vzdelania a prezentácie sociálnych potrieb a hodnôt.
Stravovňa, stanica opatrovateľskej služby, ubytovňa pre sociálne prípady, protialkoholická záchytná izba, slobodáreň a klub dôchodcov.
Združenie telesne a mentálne postihnutých osôb a ich príbuzných, sociálne služby, realizácia dobrovoľníckeho programu, zvyšovanie životnej úrovne a zlepšovanie medziľudských vzťahov.
Cieľom občianskeho združenia je využívať lokálne zdroje a podporu Fondu sociálneho rozvoja a podporovať rozvoj aktívnej politiky trhu práce.
Poskytovanie ubytovacích služieb pre postihnutých občanov. Celoročné a dočasné ubytovanie pre ľudí v núdzi. Zabezpečenie kongresovej turistiky. Organizácia rodinných osláv, záhradnej slávnosti.
Rehabilitačné stredisko pre ľudí s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Pomoc a sponzoring ľudom v núdzi.
Združenie Detský smiech. Služby neštátneho detského domova a tvorba siete profesionálnych rodín.
Účelové zariadenie Cirkvi bratskej Betánia. Opatrovateľská služba - terénna sociálna služba, ktorá je poskytovaná občanom v ich prirodzenom sociálnom prostredí. Je určená pre starších ľudí.
Vykonávanie sociálnej prevenciu a poskytovanie sociálneho poradenstva ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi.
Komplexné riešenie problému plnohodnotného uplatnenia Rómov v živote a v spoločnosti prostredníctvom pravidelne sa opakujúcich činností i jednorázových aktivít.
Sociálne služby, starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím.
Opatrovateľské služby pre seniorov, ošetrovateľské služby a rehabilitácia, terapeutické služby, masérske služby pre verejnosť aj doma u klienta.
Vzdelávanie v oblasti prípravy ľudí so zdravotným postihnutím na samostatný život - komunikácia, vedenie k občianstvu, informatika, rozvoj všeobecných vedomostí, nácvik praktických zručností.
Špecializácia na mystery shopping v klientských zariadeniach a využitie zistení na zvýšenie tržieb a kvality služieb klienta.
Poskytovanie sociálnych služieb. Podpora dôstojného života ľudí s duševnými poruchami, možností ich sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečovanie chýbajúcich komunitných služieb.
Centrum sociálnych služieb. Poskytovanie sociálnej prevencie a sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých občanov v predškolskom veku a pre zdravotne postihnutých občanov po príprave na povolanie.
Občianske združenie fungujúce popri Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Stupave. Sociálne služby, podporovanie seniorov, ošetrovateľské služby.
Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
Podporovanie mladých k sebarozvoju. Zapájanie mladých do politických aktivít. Finančné a materiálne zbierky pre ľudí v núdzi. Pomocť ľudom bez domova.
Podpora vzdelávania, zvyšovanie kvalifikácie, využívanie IKT, zefektívnenie činnosti - skrátenie času reakcie na požiadavku verejnosti, skvalitnenie poskytovaných verejných služieb.