Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby - Slovensko(252 záznamov)

Sociálne poradenstvo (191)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (10)
151 - 175 z celkom 252 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Pedagógovia, sociálni pracovníci a montessori lektori venujúci sa deťom z ohrozených rodín, z náhradných rodín, z rodín nezvládajúcich starostlivosť o deti a deťom so špeciálnymi potrebami.
Zariadenie sociálnych služieb - poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starým občanom.
Nezisková organizácia Barborka. Zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb.
Starostlivosť o dospelých občanov s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania a zmyslovým postihnutím. Celoročný a týždenný pobyt, stravovanie, ubytovanie, kultúrna činnosť.
Sociálne služby - sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, ubytovanie, stravovanie, záujmové činnosti.
Nezisková organizácia - poskytovanie sociálnych služieb, ošetrovateľské a opatrovateľské služby.
Poradenstvo v ťažkých životných situáciách, v dlhodobej nezamestnanosti a nácvik sociálnych zručností, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok. Ambulantná starostlivosť o deti pri poruchách správania
Príprava na všetky formy náhradnej rodinnej starostlivosti - adopcia, pestúnska starostlivosť a profesionálna výchova dieťaťa v rodine.
Zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba, denný stacionár, prepravná služba.
Zariadenie pre seniorov - špecializované centrum pre liečbu alzheimerovej a parkinsonovej choroby, sociálna, zdravotná starostlivosť, ubytovanie, stravovanie.
Prevádzkovanie domovu dôchodcov. Informácie, jedálny lístok, aktivity, poskytované služby, fotogaléria.
Ochrana národnostných menšín, organizácia podujatí a akcií, poradenstvo, sociálna pomoc.
Sociálne služby - starostlivosť o dôchodcov, poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Nezisková organizácia. Poskytovanie sociálnej starostlivosti bez ubytovania. Sociálne poradenstvo.
Domov sociálnych služieb. Zariadenie pre mentálne postihnutých dospelých mužov, zariadenie pre seniorov.
Podpora aktívneho života seniorov. Informácie z oblasti ich života, diskusie o aktuálnych témach, rozvíjanie spoločenskej aktivity.
CESPOM - cieľom je pomáhať sociálne odkázaným ľuďom začleniť sa do riadneho spoločenského života. Aktivity sa zameriavajú na podporu rómskych detí, mládeže a dospelých v ťažkej životnej situácii.
Charitatívna činnosť, sociálna pomoc, organizovanie zbierok šatstva, obuvi, potravín a nábytku.
Nezisková organizácia - pomoc pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, pomoc pri zachovávaní ľudových tradícií, ochrana ľudských práv a základných slobôd.
Občianske združenie ťažko telesne postihnutých občanov SR. Sociálne poradenstvo, poradenstvo o kompenzačných pomôckach, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.
Opatrovateľská služba - poskytovanie spoločnosti, zabezpečenie stravy, pomoc pri hygiene, pomoc v domácnosti.
Zabezpečovanie zdravého vývoja detí a mladistvých, poskytovanie pomoci deťom a mladistvým v núdzi.
Poskytovanie sociálnej pomoci - zabezpečenie základných životných podmienok, sociálna stabilita.
Občianske združenie pre rozvoj osobnosti, sociálnych hodnôt, vzdelania a prezentácie sociálnych potrieb a hodnôt.
Stravovňa, stanica opatrovateľskej služby, ubytovňa pre sociálne prípady, protialkoholická záchytná izba, slobodáreň a klub dôchodcov.