Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Levice(98 záznamov)

1 - 25 z celkom 98 výsledkov
Odporúčame vám
Pomoc onkologických pacientom a ich rodinám, podpora umeleckej tvorby pacientov, predaj motivačnej literatúry, rozdávanie kníh a materiálov s motivačnou tematikou na onkologických pracoviskách.
Základná škola. Žiaci, zamestnanci, úspechy, kontakt, práce žiakov.
Základná škola. Aktivity, krúžky, organizovanie školských podujatí, školský klub detí.
Základná škola s vyučovaním v maďarčine - organizovanie školských akcií, záujmových krúžkov, školská družina.
Základná umelecká škola Levice. Výtvarný, hudobný, literárno-dramatický a tanečný odbor.
Nezisková organizácia - občianske združenie zdravotne postihnutých ľudí, vzdelávacie aktivity. Chránené dielne.
Občianske združenie založené pre pomoc ľuďom, ktorí prežili dopravnú nehodu.
Pomoc občanom zo sluchovým postihnutím, sociálne poradenstvo a prevencia, tlmočnícke služby pre nepočujúcich, organizácia akcií, informácie o kompenzačných pomôckach.
Súkromná základná škola - základné vzdelanie, možnosť zapájania sa do projektov, súťaží, olympiád, účasť na výmenných pobytoch v zahraničí, športové aktivity.
Prevádzka základnej a materskej školy, poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
Základné vzdelanie, vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, záujmové útvary - mimoškolská činnosť.
Aktivity školy, pedagogický zbor, fotogaléria, zameranie školy, projekty.
Školská družina, projekty školy, športové kluby na základnej škole, nultý ročník pre deti.
Vzdelávanie a výchova detí a mládeže na základnej škole.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov, záujmové krúžky, príprava žiakov na strednú školu.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov príprava na stredné školy, akcie a záujmové krúžky.
Základná vzdelanie pre žiakov. Triedy, krúžky, učitelia, rozvrhy, novinky, kalendár, kontakt.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Poskytovanie základného školského vzdelania. Učitelia, školský klub detí, záujmové krúžky, školský časopis.