Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Slovensko(3 618 záznamov)

1 - 25 z celkom 3 618 výsledkov
Odporúčame vám
Činnosť v rehabilitačno - rekondičnej oblasti v spolupráci so zdravotníckym personálom. Distribúcia videokazety s návodom na autorehabilitáciu.
Združovanie osôb s vrodenou krvácavou chorobou (VKCH), rodičov detí, rodinných príslušníkov, priaznivcov, priateľov a pracovníkov úseku starostlivosti o pacientov s VKCH.
Monitoring, analýzy, rady a návody ohľadom zubnej hygieny a zdravia, šírenie povedomia o dôležitosti prevencie v oblasti ústnej hygieny.
Občianske združenie na zlepšovanie životných podmienok občanov s telesným postihnutím.
Presadzovanie práva a oprávnených záujmov zdravotne postihnutých občanov vo vzťahu k zákonodarným orgánom a k orgánom štátnej správy. Poradenská činnosť v sociálno - právnej oblasti pre občanov ZŤP.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Obhajovanie záujmov osôb postihnutých autizmom a rodičom.
Výchova a vzdelanie pre deti s ľahkým aj ťažkým mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 18 rokov. Súčasťou je aj špeciálna materská škola, praktická škola a stravovanie.
Pomoc pri integrácii zrakovo postihnutých študentov do vysokoškolského života Univerzity Komenského v Bratislave, študíjna literatúra, poskytovanie výpočtovej techniky a zaškolenie pre prácu s ňou.
Občianske združenie s cieľom podporiť integráciu ľudí s hendikepom do spoločnosti.
Pomoc onkologických pacientom a ich rodinám, podpora umeleckej tvorby pacientov, predaj motivačnej literatúry, rozdávanie kníh a materiálov s motivačnou tematikou na onkologických pracoviskách.
Poskytovanie Umelecké vzdelávanie v odboroch - hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický odbor. Informácie o škole a o jej úspechoch.
Primárna školská príprava - výučba cudzích jazykov, počítačová výučba, záujmové krúžky, športové aktivity, športové kurzy, divadelné predstavenia, zimné a letné účelové cvičenie.
Školský časopis, žiacke projekty, vedenie školy, predmetové komisie, školský klub detí, kontakty na školu.
Základné informácie o fungovaní školy, rozvrh, novinky, učitelia, triedy, žiaci. Škola zameraná na matematiku a fyziku.
Základná škola Bánovce nad Bebravou - vedenie školy, aktivity školy, úspechy v škole, história školy, zameranie školy.
Základná škola, organizácia, projekty a akcie, školský klub detí, fotogaléria.
Základná škola Spišská Nová Ves - informácie o škole, triedach, zamestnancoch, fotogaléria a projekty.
Všeobecné vzdelanie, vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku, volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. Školská jedáleň.
Informácie o škole, predmety školy, učitelia, aktivity žiakov. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.
Základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, dôraz na pozitívne trávenie voľného času.
Základná škola, aktuality, odkazy, krúžky, informácie o škole, organizácia, metodické orgány, projekty.