Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Nové Zámky(118 záznamov)

Slovensko Nitriansky kraj Základné školy - Nové Zámky
1 - 25 z celkom 118 výsledkov
Odporúčame vám
Všeobecné vzdelanie, vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku, volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. Školská jedáleň.
Občianske združenie pre deti, ktoré sú postihnuté rôznymi formami zdravotného postihnutia.
Občianske združenie - paliatívna a hospicová starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
Základná škola zameraná na športovú výchovu detí - športové triedy so zameraním na futbal, hádzanú a plávanie.
Základná škola - vzdelávanie, výchova, organizovanie športových aktivít pre deti, účasť na súťažiach a olympiádach.
Základná škola s materskou školou. Výchova, vzdelávanie, vyučovanie základných predmetov, matematika, prírodoveda, zemepis, jazyk.
Základná škola Šurany. Základné vzdelanie, učitelia, história, projekty, organizovanie akcií a podujatí, zberu papiera. Vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky.
Základná škola - základné školské vzdelanie, školské podujatia, súťaže.
Základná škola s aktívnym prístupom k učeniu a samostatnosť žiakov, rozvíjanie ich zručnosti pri vyhľadávaní a hodnotení informácií a rozvíjanie schopnosti aplikácie získaných vedomostí.
Základná škola - poskytovanie vzdelania deťom, informácie o škole, fotoalbumy, zoznamy žiakov.
Základné všeobecné vzdelanie, rozpis hodín, informácie o škole. Práca s počítačom, lyžiarsky a plavecký výcvik, protidrogový program.
Základná škola s materskou školou. Oznamy, novinky, zoznamy žiakov, učiteľov a tried. História školy a fotogaléria.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.
Vzdelávanie, výchovná činnosť, výuka základných predmetov, príprava na stredné školy a predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Základná a materská škola v Bánove s mimoškolskými aktivitami - šport, jazyky strelecký a biblický krúžok.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a materská škola.
Zameranie na kresťanskú výchovu detí, nadobúdanie zručností a vedomostí, rozvíjanie schopností detí.
Základná škola - vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku. Vyučovanie anglického jazyka od 3. triedy, inovačné vyučovanie, vydávanie školského časopisu.