Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Prešovský kraj(539 záznamov)

Slovensko Základné školy - Prešovský kraj
Bardejov (20)
Humenné (26)
Kežmarok (12)
Levoča (18)
Poprad (34)
Prešov (73)
Sabinov (24)
Snina (20)
Stropkov (5)
Svidník (11)
1 - 25 z celkom 539 výsledkov
Odporúčame vám
Výchova a vzdelanie pre deti s ľahkým aj ťažkým mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 18 rokov. Súčasťou je aj špeciálna materská škola, praktická škola a stravovanie.
Informácie o škole, predmety školy, učitelia, aktivity žiakov. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.
Základná škola s materskou školou. Príprava detí na strednú školu, budovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, prírode, umeniu, spoločnosti, školské aktivity, záujmové kluby, dôraz na zdravý vývin detí.
Základná škola. Oznamy, história, úspechy, projekty, fotogaléria, ukážky prác.
Základná škola v Bardejove. Informácie o triedach, žiakoch a aktivitách školy.
Poskytovanie základného vzdelania, jazykové triedy a triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.
Špeciálna základná škola - organizovanie školských podujatí, pedagogický zbor, záujmové krúžky.
Základná škola cirkevná s vyučovaním v slovenskom jazyku - základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Spojená škola - štvorročné a osemročné gymnázium, päťročné bilingválne štúdium.
Základná škola - história školy, aktuálne informácie, fotogaléria. Zoznamy žiakov, učiteľov a tried.
Základná umelecká škola v Lipanoch. Organizovanie umeleckých kurzov a vzdelávania pre deti s výtvarným umením.
Triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vzdelávanie začíname v prípravnom ročníku.
Integrácia telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti, poskytovanie sociálnych služieb, sociálne poradenstvo a prevencia, opatrovateľská činnosť.
Základná škola s materskou školou. Stránky základnej školy spojenej s materskou školou, organizácia školy a výučby, aktuality z diania v škole a krúžková činnosť.
Základná škola s materskou školou. Výchovná a vzdelávacia činnosť. Poskytovanie základného vzdelania, predškolská príprava.
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami - vzdelávanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Záujmové krúžky.
Výpočtová technika - špeciálne počítače s hlasovým výstupom. Distribúcia pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých.
Základná škola - pre žiakov vo veku od 6 rokov. Materská škola s telocvičňou a individuálnym prístupom - pre deti od 2 do 6 rokov. Výučba cudzích jazykov a športu.
Odborné sociálne poradenstvo. Združenie založené na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. Podpora zamestnania, prepravná služba, služba pomoci, akcie, výlety.
Združenie pacientov s ojedinelými genetickými ochoreniami - Friedreichova ataxia, Wilsonova choroba, Mukolpolysacharidoza, Pompeho a Gaucherova choroba, Klippel – Trenaunay – Weber syndróm.