Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Žilina(108 záznamov)

1 - 25 z celkom 108 výsledkov
Odporúčame vám
Výchova a vzdelávanie mladých žiakov, konzultácie, organizácia, aktivity žiakov.
Základná výchova a vzdelávanie žiakov v náboženskom duchu, školská jedáleň a školský klub detí.
Základná škola Dolná Tižina, infovek, informácie o škole, obci a polohe v obci.
Základná umelecká škola - výtvarný, hudobný, tanečný a literárno-dramatický odbor.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy a ich primárna príprava na stredné školy. Záujmové krúžky, súťaže a olympiády, mimoškolské aktivity.
Informácie o základnej a materskej škole - výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti MŠ a žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ.
Základné deväťročné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy, školská jedáleň, školský klub detí.
Informácie o škole, projekty, učitelia, predmety, záujmové krúžky. Prevádzka školskej jedálne.
Informácie, časopisy, školské akcie, fotogaléria, žiacka knižka, blog, materská škola.
Základná škola s materskou školou, vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku, voľnočasové aktivity, krúžky, záujmová činnosť, tvorivé hry a úlohy, zdravý vývin dieťaťa.
Spojená základná škola, materská škola a školský klub, príprava na stredné školy, výchovná a vzdelávacia činnosť.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie a predškolská príprava detí na školskú dochádzku.
Dejiny školy, obrázok školy, výsledky a súčasnosť školy.
Základná škola s materskou školou - plán školy, učitelia, projekty, žiacke aktivity, školský klub a školská jedáleň.
Profil školy, aktivity školy, informácie o rozvrhu, učiteľoch a žiakoch.
Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím na I. a II.stupni špeciálnej základnej školy.
Štátna základná škola - vyučovací jazyk slovenský, vzdelávanie a výchova žiakov. Oznamy, fotogaléria, zoznam tried, ponuka krúžkov.
Základné vzdelanie žiakom 1. až 9. ročníka, príprava žiakov na ďalšie vzdelanie, stravovacie služby. Aktuality, aktivity, úspechy, fotogaléria, prezentácie, časopis.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie výchovno - vzdelávacích služieb pre deti a mládež, organizovanie záujmových krúžkov, zúčastňovanie sa na súťažiach a akciách, výchovné poradenstvo.
Základná škola s materskou školou - informácie pre rodičov a žiakov, záujmové krúžky, školská jedáleň a klub detí.
Vzdelávanie žiakov školskej a predškolskej dochádzky, organizovanie podujatí, mimoškolské aktivity.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelávanie, výučba predmetov, rozvoj tvorivosti, kreativity detí, organizácia výletov, exkurzií.