Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Česká republika(21 záznamov)

1 - 21 z celkom 21 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná základná a materská škola so zameraním na anglický jazyk. Základné vzdelanie a výchova, predškolská príprava detí, pohybové a športové aktivity, záujmová činnosť, krúžky.
Základná a materská škola - predškolská príprava, základné školské vzdelanie. Usporadúvanie školských a mimoškolských akcií, záujmové útvary, súkromná výuka.
Špeciálna základná škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, hyperaktivitou, špecifickými poruchami správania a učenia, LMD, autistické deti.
Predškolská príprava detí, športové aktivity, záujmové krúžky na pozitívne trávenie voľného času, rozvoj motoriky, tvorivosti.
Alternatívna základná škola s inovatívnymi pedagogickými prístupmi, podporou prirodzenej zvedavosti detí a nadštandardnou výukou.
Základná škola - základné vzdelanie a výchova detí, výuka anglického a nemeckého jazyka, špeciálna starostlivosť o žiakov s poruchami učenia.
Informácie o škole, vyučovaní, predmetoch, učiteľoch. Športová hala, školská rada, školská družina.
Základná škola s vyučovaním cudzích jazykov a podporou informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní. Možnosť získania certifikátu ECDL. Poskytovanie ubytovania v hosteli.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, informácie o škole, zoznam vyučujúcich. Vybavenie školy, súťaže, dokumenty, jedáleň.
Vzdelávanie a komplexný rozvoj detí, vedenie k trvalejším hodnotám, výchova k tolerancii, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, individuálny prístup k deťom.
Základná škola a materská škola. Edukačné a záujmové aktivity, vedenie k spoločenským hodnotám, hygienickým návykom, zdravému životnému štýlu.
Základná škola a materská škola. Predprimárne a primárne vzdelávanie a výchova, enviromentálna výchova, vštepovanie morálnych a spoločenských hodnôt, výchovné poradenstvo.
Základná a materská škola, školské projekty, vzdelávacie aktivitách školy, poskytovanie odborného výchovného poradenstva, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, krúžky.
Základná škola s materskou školou, príprava na vstup do základnej školy, rozvoj emocionality, sociability, grafomotorických schopností, poradenstvo, výlety a exkurzie, školské práce.
Prevádzka základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom českým. Poskytovanie výchovy a vzdelania, predškolská príprava detí, školská družina a jedáleň, výchovné poradenstvo rodičom a deťom.
Odborné vzdelávanie v oblasti hudby, výtvarnej výchovy a tanca. Rozvoj talentu nadaných i výrazne talentovaných detí.
Základná škola, výchovno - vzdelávacia činnosť, príprava na stredné školy. Aktuality, dokumenty, fotogaléria, odkazy, sponzori.