Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Sociálne služby(244 záznamov)

Sociálne poradenstvo (193)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Ústavy a liečebne (10)
26 - 50 z celkom 244 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Sociálna služba. Škôlka pre seniorov a osoby odkázané na denný stacionár. Ambulantná pobytová forma poskytovaná pre klientov na dennej báze.
Sociálne zabezpečenie rezortu obrany, výsluhové a nemocenské zabezpečenie, lekárska posudková činnosť a úrazové zabezpečenie.
Poradenské a psychologické služby, hľadanie príčiny problémov, zvládanie stresov a depresie.
Streľby z reálnych zbraní, paintball, airsoft. Jazdy na štvorkolkách a bugginách. Prenájom nafukovacej haly, možnosť usporiadať teambuilding. Programy pre deti.
Dom pre núdznych (DPN) - ústavné zariadenie pre bezdomovcov, kapacita 10 lôžok, správa jednej vedúcej a 4 zamestnanci.
Poskytovanie pomoci a podpory pri riešení sociálnych, zdravotných, právnych problémov spôsobených užívaním drog.
Aktivity smerujúce k rozvoju telesných a duševných schopností detí umiestnených v DSS Hrabiny. Vytváranie a zabezpečovanie finančných a materiálnych prostriedov. Podpora voľnočasových aktivít detí.
Sociálne ubytovanie, zdravotnícke, kultúrne a stravovacie služby pre dôchodcov, poradenstvo.
Občianske združenie poskytujúce prepravnú službu zdravotne postihnutým občanom.
Diagnostické centrum - diagnostika deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom, vypracovanie diagnostických správ o dieťati, poradenské služby.
Domov sociálnych služieb - poskytovanie celodennej opatrovateľskej starostlivosti.
Služby zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb, detských jasieľ, denných centier, opatrovateľská služba v domácnosti a krízové služby v útulku, nocľahárni a nízkoprahovom dennom centre.
Pobyt a opatrovanie pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby so zdravotným postihnutím.
Prechodné ubytovanie, osobná hygiena, poradenstvo, podpora.
Pobyt a opatrovanie pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Prechodné ubytovanie, osobná hygiena, poradenstvo, podpora.
Poskytovanie ošetrovateľskej, opatrovateľskej, sociálnej, zdravotnej a lekárskej starostlivosti.
Ubytovanie, sociálne poradenstvo, vykonávanie osobnej hygieny, príprava stravy, pranie a údržba bielizne a šatstva, záujmová činnosť.
Sociálne služby deťom a dospelým s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím a autizmom s MP.
Sociálne služby starým a zdravotne postihnutým občanom. Poradenstvo a konzultácie. Opatrovateľská služba v domácnosti.
Mediácia - mimosúdne riešenie sporov, poradenstvo v oblasti trestnej mediácie, lektorovanie a kurzy v oblastiach mediácie a riešenia sporov. Sociálny výcvik.
Ochrana práv cudzincov, ktorí sa zdržiavajú a žijú na území SR. Aktivity sústredené najmä na cudzincov, ktorí potrebujú ochranu vo forme azylu. Právne poradenstvo.
Nezisková organizácia podporujúca a pomáhajúca ľuďom s mentálnym postihnutím. Sociálne poradenstvo. Domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania.