Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Stredné školy - Košický kraj(322 záznamov)

Slovensko Stredné školy - Košický kraj
Gelnica (3)
Košice (62)
Michalovce (16)
Rožňava (11)
Sobrance (2)
Trebišov (10)
76 - 100 z celkom 322 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromné konzervatórium Košice. Praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca v odbore tanec a hudobno-dramatické umenie.
Spojená škola - Materská škola sv. Košických mučeníkov, Základná škola sv. Košických mučeníkov, Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov, Gymnázium sv. Košických mučeníkov.
Maturitné a pomaturitné štúdium v odboroch - odevníctvo, modelárstvo a návrhárstvo odevov, grafické systémy v odevníctve, technické a informatické služby, odevný dizajn.
História a zameranie školy, organizácia, projekty, fotogaléria, vedenie a zamestnanci, študenti, sponzori, kontakty.
Základná škola s vyučovaním v maďarskom jazyku. Stredná odborná škola so zameraním kaderník, hostinský s nadstavbou.
Študijné odbory - strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, logistika a manažment v cestnej preprave, technické lýceum, obchodná akadémia.
Študijné odbory - elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, technika a prevádzka dopravy, prevádzka a ekonomika dopravy, dopravná akadémia, technické lýceum.
Stredná odborná škola so zameraním na drevársky odbor - drevárstvo a nábytkárstvo, operátor výroby, propagačné výtvarníctvo, grafika, tvorba nábytku, dizajn a tvarovanie dreva, fotografický dizajn.
Poskytovanie všeobecného stredoškolského vzdelania a podpora športových aktivít.
Výchova a vzdelávanie v odbore obchodná ekonómia - ekonomické činnosti.
História školy, informácie o štúdiu a prijímacích skúškach, pedagogický zbor, časopis, fotogaléria.
Gymnázium zamerané na informatiku - informácie o škole, vzdelávaní, mimoškolskej činnosti, maturitách, prijímacom konaní, fotogaléria, elektronická žiacka knižka. Jazyky - nemecký, ruský, anglický.
Obchodná akadémia - príprava študentov na vykonávanie ekonomických a podnikateľských činností.
Konzervatórium s rôznymi študijnými odbormi - hudobno - dramatické umenie, tanec, spev, hudba.
Informácie o škole, študentoch, štúdiu, profesoroch, mimoškolských aktivitách.
Informácie o gymnáziu, predmety, učitelia, triedy, dokumenty, fotoalbumy, aktivity, súťaže školy.