Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Stredné školy - Prešovský kraj(114 záznamov)

Slovensko Stredné školy - Prešovský kraj
Bardejov (6)
Humenné (9)
Kežmarok (9)
Levoča (6)
Poprad (10)
Prešov (33)
Sabinov (5)
Snina (7)
Stropkov (3)
Svidník (10)
1 - 25 z celkom 114 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Vzdelávanie a príprava študentov na vysokoškolské štúdium v odboroch učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a sociálno - výchovný pracovník.
Vzdelávanie v oblasti zdravotníctva - denný a večerný študijný a učebný odbor zdravotnícky asistent, večerný učebný odbor sanitár. Špecializovaný študijný program - starostlivosť o seniorov.
Odbory - inštalatér, obchodná prevádzka - príprava jedál, poľnohospodárska výroba - záhradníctvo, poľnohospodárska výroba - oprava strojov, služby a domáce hospodárenie, stavebná a textilná výroba.
Študijné odbory - technické lýceum, biotechnológia a farmakológia, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, technológia ochrany a tvorby životného prostredia, potravinárstvo.
Všeobecné a odborné vzdelanie v študijných odboroch so zameraním na ekonomiku a obchod - obchodná akadémia a ekonomické lýceum.
Študijné odbory - elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, počítačové systémy, technické a informatické služby v elektrotechnike, technické lýceum.
Štvorročné gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským a základná škola. Možnosť mimoškolských aktivít - olympiády, kultúrno-spoločenské akcie.
Stredná priemyselná škola. Mechatronika, dopravné zariadenia, grafické systémy, elektrotechnika, stavebný manažment, pozemné staviteľstvo.
Informácie o štúdiu, prijímacom konaní, organizácia školského roka.
Študijné odbory - technické lýceum - informatika, kozmetička a vizážistka, prevádzka a ekonomika dopravy. Učebné odbory - kuchár, kaderník, predavač, čašník, mäsiar, stolár, maliar, výroba konfekcie.
Hotelová akadémia - história školy, zamestnanci školy, možnosti štúdia, akcie školy, zahraničná prax.
Špeciálna základná škola a odborné učilište - učitelia, triedy, žiaci, krúžky, fotogaléria.
Informácie o bilingválnom gymnáziu, informácie pre rodičov, študentov a učiteľov, aktuality.
Cirkevné gymnázium zamerané na výučbu cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský a španielsky jazyk. Gymnázium otvára aj triedu s bilingválnym štúdiom anglického jazyka.
Katolícke gymnázium - štúdium všeobecnovzdelávacích a výchovných predmetov, príprava žiakov vysokoškolské štúdium.
Vzdelávanie v študijných odboroch obchodná akadémia, ekonomické lýceum a sociálno - právna činnosť.
Študijné odbory a vyššie odborné štúdium - zdravotnícky asistent, praktická sestra, sanitár.
Odbory - kozmetik, kozmetička a vizážistka, kaderník, grafik tlačových médií, propagačná grafika, fotografický dizajn, kaderník, fotograf, krajčír, vlasová kozmetika, podnikanie.
Informácie o štúdiu, prijímacie skúšky, činnosť školy, projekty. Štúdium v odboroch opravár poľnohospodárskych strojov, mechanik elektrotechnických zariadení, stolár, elektrikár.
Vzdelanie v oblasti lesná výroba, potravinárska výroba, spracúvanie dreva, stavebná výroba, technické služby v autoservise, praktická žena.
Spojená škola Juraja Henischa - gymnázium a stredná odborná škola polytechnická. Informácie o školách a štúdijných oboroch, predmetoch.
Gymnázium Lipany- informácie o škole, možnostiach štúdia, pedagogickom zbore, predmetoch.