Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Stredné školy - Prešovský kraj(115 záznamov)

Slovensko Stredné školy - Prešovský kraj
Bardejov (6)
Humenné (9)
Kežmarok (9)
Levoča (6)
Poprad (10)
Prešov (34)
Sabinov (5)
Snina (7)
Stropkov (3)
Svidník (10)
1 - 25 z celkom 115 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Výuka teoretických i praktických vedomostí z oblasti zdravotníctva. Vyučenie v odbore zdravotný asistent.
Štúdijné odbory, aktuality, zoznamy žiakov, projekty, aktivity, štipendiá, fotogaléria.
Cirkevná spojená škola - Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi.
Štvorročné gymnaziálne štúdium a výchova v duchu kresťanských hodnôt zamerané na prípravu na vysokoškolské štúdium.
Oficiálna stránka školy - história a poslanie školy, informácie o prijímacích skúškach.
Cirkevné gymnázium - všeobecné vzdelávanie, duchovné vedenie, príprava žiakov na štúdium na vysokých školách.
Študijné odbory - agropodnikanie, kozmetik, marketing. Učebné odbory - cukrár, inštalatér, kaderník, krajčír, murár, pekár, poľnohospodár, stavebná výroba, záhradník, krajčír. Nadstavbové štúdium.
Výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov, príprava na stredné a vysoké školy.
Štúdium v odboroch - hotelová akadémia, kuchár, čašník. Súčasťou školy je domov mládeže, školská jedáleň a stredisko odborného výcviku.
Pedagogický zbor, zoznam študentov, fotogaléria, informácie o štúdiu, rozvrh.
Cirkevné gymnázium - štvorročné denné štúdium, výchova a vzdelávanie v súlade s učením katolíckej cirkvi, štúdium cudzích jazykov, mimoškolská činnosť, príprava na vysokoškolské štúdium.
Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu, Základná škola Š. Mnoheľa, Základná umelecká škola Janka Silana.
Študijné odbory - škola podnikania, ekonomické lýceum, manažment regionálneho cestovného ruchu, styling a marketing, dizajn interiéru, odevný dizajn, nástenná maľba v architektúre.
Možnosť odborného štúdia so zameraním na odbory grafik, mechanik a programátor - PC, CNC strojov a zariadení. Práca s počítačom a modernou, číslicovo riadenou technikou.
Hotelová akadémia Jána Andraščíka - stredná odborná škola zameraná na gastronómiu, hoteliérstvo, cestovný ruch, obchod a služby.
Gymnázium. Predmety výučby - slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština, ruština, matematika, informatika, fyzika, dejepis, biológia, geografia.
Stránka gymnázia, história školy, aktuality, študijný plán, pedagogický zbor, študenti.
Študijné odbory - mechanik, BOZP, vychovávateľstvo, obchodná akadémia, agropodnikanie, umelecko - priemyselné odbory. Učebné odbory - stolár, kaderník, mechanik, krajčír. Nadstavbové štúdium.
Spojená škola - Základná škola, Obchodná akadémia a Hotelová akadémia.
Vzdelávanie študentov v odbore obchodná akadémia - administratíva a korešpondencia, jazyky, ekológia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety, spoločenská komunikácia a tovaroznalectvo.
Hotelová akadémia - stredná odborná škola so zameraním na gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruch, obchod a služby.
Štúdium v rozsahu strojárstvo, elektrotechnika, nástrojár, elektromechanik, obchodný pracovník.
Študijné odbory - marketing, drevárstvo, podnikanie, kozmetik, animátor, dizajn, grafika, stavebníctvo. Učebné odbory - autoopravár, mäsiar, krajčír, stolár, manikér, kaderník. Nadstavbové štúdium.