Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Trenčiansky kraj(126 záznamov)

Slovensko Základné školy - Trenčiansky kraj
101 - 125 z celkom 126 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Základná škola s materskou školou. Vyučovanie žiakov podľa učebných plánov, dôraz na kreativitu, samostatnosť detí, vedenie k zodpovednosti, pozitívnym hodnotám k sebe, okoliu a spoločnosti.
Školské a predškolské vzdelávanie detí. Projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, dôraz na pozitívne trávenie voľného času. Vštepovanie základných hodnôt, formovanie osobnosti dieťaťa.
Základná škola s materskou školou. Základné školské vzdelanie žiakov, príprava detí na školskú dochádzku, poradenstvo rodičom aj deťom.
Základná škola s materskou školou. Organizovanie akcií pre deti, školských výletov, vyučovanie, stravovanie žiakov.
Vzdelávanie a výchova žiakov, organizovanie rôznych podujatí a akcií. Prevádzkovanie materskej školy.
Neplnoorganizovaná základná a materská škola, výchova a výučba žiakov, príprava na stredné školy.
Vzdelávanie žiakov a ich príprava na ďalšie štúdium na stredných školách. Výučba cudzích jazykov, podpora počítačovej gramotnosti. Školský časopis Zlatník.
Bezberiérová základná škola s materskou školou, krúžková činnosť, školský klub detí, školské stravovacie zariadenie. Oznamy, aktuality a projekty školy.
Základná umelecká škola . Umelecké vzdelávanie v literárno – dramatickom, výtvarnom, tanečnom a hudobnom odbore.
Základný variant vyučovania na 1. stupni. Rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov na 2. stupni. Vyučovanie v surdopedických triedach pre sluchovo postihnutých.
Špeciálna základná škola, psychologické poradenstvo, aktivity školy.
Výchovno - vzdelávacie činnosti, informácie o obci a škole, aktivity, projekty, časopis, zamestnanci a žiaci školy.
Základná škola s materskou školou. Formovanie pozitívneho vzťahu k prírode, k ochrane zdravia, výlety a exkurzie, rozvoj osobnosti detí.
Vytváranie neohrozeného prostredie bez strachu a úzkosti, netradičné usporiadanie a vybavenie tried, písanie denníkov, autentické hodnotenie.
Vzdelávanie detí a mládeže, vyučovanie všeobecných predmetov, výučba cudzích jazykov. Pedagogický zbor, učebne, krúžky, rozvrh.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou, príprava žiakov na strednú školu, záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou v Omšení. Vzdelávanie pre žiakov, možnosť zapojenia sa do projektov v rámci eTwinningu.
Spojenie základnej a materskej školy - vzdelávanie, príprava na stredné školy, výchovná činnosť, kluby, aktivity.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania, výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, školské projekty, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Výchova a vzdelávanie - všeobecné vedomosti a zručnosti vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, príprava žiakov na stredné školy.