Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Slovensko(1 470 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 470 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Základná škola s materskou školou. Výučba predmetov, predškolská príprava detí pre vstup do prvého ročníka, telesná, enviromentálna výchova, výlety, exkurzie, divadelné predstavenia.
Základná škola - história školy, zamestnanci, úspechy, krúžky, súťaže, školské priestory, ankety.
Základná škola s materskou školou. Výučba všeobecných predmetov, ekologická, enviromentálna výchova, cudzie jazyky, rozvíjanie schopností žiakov formou záujmovej a krúžkovej činnosti.
Internátna spojená škola - Evanjelická špeciálna materská škola internátna, Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepých, Evanjelická praktická škola internátna.
Súčasnosť a história školy, aktivity, záujmové krúžky, elektronická žiacka knižka, e-learning, oznamy.
Výchova a vzdelávanie v duchu kresťanskej etiky. Nadštandardné vyučovanie cudzích jazykov na vyučovaní a krúžkoch v jazykovom laboratóriu.
Základná škola - základné školské vzdelanie, školské podujatia, súťaže.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - projekty na škole, aktivity, záujmové krúžky, pedagogický zbor, úspechy školy, školské podujatia.
Základná škola - environmentálna, športová výchova a výučba cudzích jazykov. Zoznam predmetov, učiteľov a krúžkov. Školská jedáleň a školský klub detí.
Základná škola - história a súčasnosť školy, triedy, krúžky, vyučovanie, školské akcie.
Vyučovanie predmetov, záujmové krúžky, školský klub detí, pedagogický zbor, rada rodičov. Ponuka školskej jedálne a zoznamy tried, žiakov.
Základná škola s rozšírenou výučbou informatiky. Výučba anglického a nemeckého jazyka. Krúžky - športové, vedomostné, praktické.
História školy, krúžky, úspechy žiakov, pedagogický zbor. Jedálny lístok, projekty školy, fotoalbumy a známky žiakov.
Základná škola s materskou školou. Primárne vzdelávanie, edukačné aktivity, krúžky, šport, organizovanie kultúrnych predstavení, exkurzií.
Vyučovanie cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, španielsky. CVČ zamerané na volejbal a stolný tenis a šach.
Základná škola a materská škola. Predškolská príprava detí vo veku od 3 do 6 rokov. Základné vzdelanie žiakov, príprava na ďalšie štúdium.
Základná škola s materskou školou - informácie o škole, rozvrh, krúžky, novinky. Výchovno-vzdelávacia činnosť.
Informácie o škole, učiteľoch, triedach, rozvrhu. Možnosť navštevovania športovej triedy.
Špeciálna základná škola. Výchova a vzdelávanie pre mentálne i kombinovane postihnuté deti.
Výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, povinná výučba cudzích jazykov, plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik, škola v prírode.
Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky. Školský klub detí, knižnica, jedáleň.
Poskytovanie základného vzdelania, jazykové triedy a triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.
Základná škola s futbalovými a volejbalovými športovými triedami, rozšírené vyučovanie jazykov a matematiky. Aktivity, krúžková činnosť, prevádzka školskej jedálne.