Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Slovensko(1 486 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 486 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, aktivity školy, školský časopis.
Primárna príprava žiakov základnej školy na stredné školy, výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty.
Štátna základná škola - základné vzdelanie pre žiakov, záujmové krúžky. Triedy, rozvrhy, zoznamy žiakov. Ponuka školskej jedálne.
Základná škola - cudzie jazyky, šport, informatika, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity.
Základné vzdelanie, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Základná škola - základné vzdelanie, záujmy, zábava a aktívny oddych detí v mimoškolskom čase, výchovné poradenstvo rodičom a deťom.
Základná škola s materskou školou. Predškolská príprava, poskytovanie základného vzdelania, výučba všeobecných predmetov, cudzích jazykov, organizovanie výletov, exkurzií, výchovné poradenstvo.
Štátna základná škola s materskou školou, vzdelávanie a výchova žiakov, predškolská výchova detí.
Základná škola s materskou školou. Vyučovanie žiakov podľa učebných plánov, dôraz na kreativitu, samostatnosť detí, vedenie k zodpovednosti, pozitívnym hodnotám k sebe, okoliu a spoločnosti.
Vzdelávanie žiakov, návštevy divadiel, hry a aktivity zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu k sebe samému, ostatným ľuďom, umeniu, prírode, životnému prostrediu, výučba angličtiny.
Základná škola s materskou, organizovanie akcií, školské výlety, klub detí, vyučovanie, rozvoj tvorivosti.
Humanizácia výchovy a vzdelávania, činnosť zameraná na komplexný rozvoj osobnosti, na sprostredkovanie moderných teoretických a praktických zručností a znalostí.
Základná škola s materskou školou a školskou jedálňou v Drahovciach. Aktivity žiakov, fotoalbum, užitočné informácie pre rodičov.
Základná škola - základné deväťročné štúdium, školská jedáleň.
Základná škola s materskou školou, poskytovanie základného vzdelania a výchovného poradenstva, športové a pohybové aktivity žiakov, záujmové krúžky a kurzy pre deti.
Špeciálna škola pre deti s poruchami učenia a s problémovým správaním. Špeciálno-pedagogické poradenstvo.
Vzdelávanie žiakov základných škôl a ich príprava na umelecké stredné školy - hudobný, tanečný, výtvarný a dramatický odbor.
Základné škola - pedagogický zbor, školský klub detí, jedáleň, školský časopis. Fotoalbumy, novinky, rozvrh hodín.
Základná škola spojená s materskou školou. Voľnočasové aktivity, krúžky, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania.
Základná škola s vyučovaním v maďarčine - organizovanie školských akcií, záujmových krúžkov, školská družina.
Spoločná nemecko-slovenská škola a škôlka s nemeckým vyučovacím jazykom. Vedenie výučby a výchovy detí personálom z Nemecka.
Základná škola - špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným postihom a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka. Školský klub, jedáleň, telocvične, plaváreň, ihrisko a tenisové kurty.
Vzdelávanie žiakov na prvom a druhom stupni základnej školy. Školský klub, centrum voľného času, jedáleň.