Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Slovensko(1 480 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 480 výsledkov
Odporúčame vám
Vzdelávanie žiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia z mesta Sobrance.
Prvá medzinárodná anglická základná škola v Košiciach. Vyučovanie plne v angličtine prostredníctvom skúsených zahraničných učiteľov.
Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, zapájanie sa do projektov.
Informácie o škole, záujmové krúžky, súťaže, aktivity, školský klub detí, stravovanie. Noviny, dokumenty.
Špeciálna základná škola - príprava žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Pedagogická poradňa, krúžky.
Základná škola, výchova detí od 6 do 15 rokov. Učitelia, žiaci, triedy, akcie, súťaže, krúžky, jedálny lístok.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb. Oznamy, aktuality, žiacka knižka a práce žiakov.
Vzdelanie podľa učebných plánov pre katolícke školy, vydávanie vlastného časopisu, duchovné obnovy.
Spojená základná škola, materská škola a školský klub, príprava na stredné školy, výchovná a vzdelávacia činnosť.
Základné informácie o škole, špeciálna starostlivosť o žiakov.
Vzdelávanie žiakov a ich príprava na ďalšie štúdium na stredných školách. Výučba cudzích jazykov, podpora počítačovej gramotnosti, mimoškolské aktivity.
Základná vzdelanie pre žiakov. Triedy, krúžky, učitelia, rozvrhy, novinky, kalendár, kontakt.
Informácie o škole, rozvrh, kalendár, učitelia, triedy, krúžky, knižnica.
Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, telesnej výchovy a matematiky. Zoznam žiakov, tried, učiteľov. Projekty školy a krúžková činnosť.
Základná škola v Bystranoch - história školy, fotogaléria. Školský klub detí, súťaže, projekty, záujmové krúžky.
Výchovno - vzdelávacia činnosť pre žiakov 1. až 9. ročníka a deťom predškolského veku. Štatistiky, krúžky, rozvrh, novinky.
Základná škola. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy a aktuálne suplovania.
Špecializované učebne fyziky, chémie a prírodopisu, hudobnej výchovy, varenia, prác v dielňach a jedna špecializovaná učebňa výpočtovej techniky s PC počítačmi.
Poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky, školská družina, škola v prírode, mimo-vyučovacie aktivity.
Výchovno-vzdelávací proces na základnej a materskej škole. Organizovanie školských akcií, záujmová činnosť v školskom klube detí, rozvoj tvorivosti, logického myslenia, grafomotoriky.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, školské stravovanie, akcie, súťaže, projekty.
Základná škola, informácie o škole a štúdiu, novinky, rozvrh, učitelia, predmety, maturita.
Základná škola - školský poriadok, žiaci, úspechy, učitelia, predmety, krúžky, projekty.