Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Slovensko(3 618 záznamov)

1 - 25 z celkom 3 618 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelávanie, výučba predmetov, rozvoj tvorivosti, kreativity detí, organizácia výletov, exkurzií.
Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom, Praktická škola. Výchova a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Škola je umiestnená v tichom prostredí mestskej časti Prešova na Sídlisku III, s dobrou dostupnosťou (MHD, prístupové cesty), obklopená zeleňou.
Umelecké vzdelávanie detí v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Spojenie základnej a materskej školy - vzdelávanie, príprava na stredné školy, výchovná činnosť, kluby, aktivity.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Základná škola, výchova, vzdelávanie a špeciálne poradenstvo pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Vyučovanie predmetov umeleckého zamerania v odboroch - hudobný, tanečný a výtvarný.
Špeciálna základná škola. Športové aktivity a súťaže, pracovné vyučovanie, divadelné a výtvarné súťaže, príprava pre ďalšie vzdelávanie. Prevádzka školskej jedálne.
Predprimárna a primárna výchovno - vzdelávacia činnosť detí a mládeže. Podporovanie pozitívneho vzťahu k prírode, zdravý životný štýl, protidrogová prevencia.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od 1. ročníka a jeho integráciou do výchovných predmetov, tvorivo-humánna škola podporujúca myšlienky globálnej výchovy.
Škola sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti žiakov a ich prípravu na reálny život.
Materská škola a prvý stupeň základnej školy. Školská jedáleň, školský klub, školské ihrisko a dvor.
Dovozca mechanických, elektrických, špeciálnych vozíkov, zdvíhacích zariadení a elektrických skútrov.
Základná škola v Spišskom Štiavniku. História školy, pracovníci, oznamy, školská činnosť, galéria.
Realizácia základových dosiek , základov a predaj penového skla - Penove sklo - zaoberame sa predajom penoveho skla v ramci celej SR a realizaciou zakladov - zakladovej dosky na klúč aj pod penovým sklom Predaj osb dosiek , kvh hraolov , tatranskeho profilu a ineho stavebneho reziva ako aj strešne laty
Pomoc občanom zo sluchovým postihnutím, sociálne poradenstvo a prevencia, tlmočnícke služby pre nepočujúcich, organizácia akcií, informácie o kompenzačných pomôckach.
Základná škola v Trnave, prvý až deviaty ročník základného vzdelania, príprava žiakov na stredné školy. Materská škola - starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Progresívne vyučovacie metódy a postupy, štyri umelecké odvetvia - hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním ANJ a INF a špeciálnymi triedami pre vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.