Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Banskobystrický kraj(161 záznamov)

Slovensko Základné školy - Banskobystrický kraj
1 - 25 z celkom 161 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Základná škola s materskou školou, poskytovanie základného vzdelania a výchovného poradenstva, športové a pohybové aktivity žiakov, záujmové krúžky a kurzy pre deti.
Základná škola - špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným postihom a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka. Školský klub, jedáleň, telocvične, plaváreň, ihrisko a tenisové kurty.
Základná škola s materskou školou. Predškolská výchova detí. Základné všeobecné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium.
Výchova detí od 6 do 15 rokov, vzdelávacie činnosti, príprava žiakov na stredné školy. Novinky, fotogaléria a zoznam krúžkov.
Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Základná škola s materskou školou - vzdelávanie žiakov, organizovanie podujatí. Predškolská výchova detí.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Stránka základnej školy so základnými informáciami o jej činnosti, o krúžkoch, vyučovaní, zamestnancoch, aktivitách, školskom časopise.
Informácie o škole - činnosti, žiaci, predmety, vyučujúci.Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, mimoškolské činnosti, zaujímavosti. Predškolská výchova detí.
Špeciálna základná škola zdravotne znevýhodnených spôsobom primeraným ich postihnutiu. Prípravný ročník, Školský klub detí, záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským.
Informácie o škole, projekty, krúžky, aktivity. Trieda pre mimoriadne nadané deti.
Poskytovanie predškolskej prípravy a základného vzdelania, výchovná a pedagogická činnosť.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov a cudzích jazykov. Školský klub detí, špeciálna trieda pre deti s mentálnym postihnutím.
Základná škola - aktuality, pedagogický zbor, úspechy, krúžky, fotogaléria, rozvrh hodín.
Informácie o škole, učiteľoch, triedach, rozvrhu. Možnosť navštevovania športovej triedy.
Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky. Školský klub detí, knižnica, jedáleň.
Komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť o zdravotne postihnuté deti, spojená materská, základná škola, ako aj stredné odborné učilište pre deti s telesným postihnutím.
Základná škola zameraná na rozvoj prírodovedného a matematického myslenia, možnosť navštevovania tried s rozšíreným vyučovaním jazykov od 1. triedy.
Základná škola - záujmové krúžky, projekty, súťaže.
Základná škola na s vyučovacím jazykom slovenským - o škole, rozvrh, predmety, učebne, žiaci, učitelia, projekty školy, školský časopis.
Základná škola. Informácie o škole, profilácia, poslanie, vybavenie, organizácia vyučovania. Rozvoj osobnosti, rozvoj talentovaných žiakov, vzdelávanie žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.