Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Banskobystrický kraj(159 záznamov)

Slovensko Základné školy - Banskobystrický kraj
1 - 25 z celkom 159 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Základná škola - záujmové krúžky, projekty, súťaže.
Základná škola na s vyučovacím jazykom slovenským - o škole, rozvrh, predmety, učebne, žiaci, učitelia, projekty školy, školský časopis.
Základná škola. Informácie o škole, profilácia, poslanie, vybavenie, organizácia vyučovania. Rozvoj osobnosti, rozvoj talentovaných žiakov, vzdelávanie žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov, cudzích jazykov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Základné vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy, výučba všeobecných predmetov, cudzích jazykov, výchovná činnosť, kluby, aktivity.
Základná škola - informácie o škole, zamestnanci, profil školy, aktivity, kontakty, prístup k elektronickej žiackej knižke.
Vyučovanie cudzích jazykov, počítačová výučba, práca s internetom, vydávanie školského časopisu, školská jedáleň.
Plán školy, učitelia, projekty, žiacke aktivity. Školský klub a školská jedáleň.
Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, voľnočasové aktivity. Informácie o škole, učiteľoch, žiakoch.
Činnosť základnej školy. Informácie o základnej škole, jej organizácii, žiakoch a fotogaléria. Vzdelávacia činnosť, psychologické poradenstvo pri voľbe ďalšieho vzdelávania.
Základná škola s materskou školou. Krúžky, výchovno - vzdelávacia činnosť, detský folklórny súbor.
Výchovná a vzdelávacia činnosť pre deti a mládež, športový, počítačový, literárno-dramatický krúžok, individuálny prístup, výlety, exkurzie. Starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Základná škola s materskou školou - predprimárne a primárne vzdelávanie, dôraz na kreativitu, tvorivosť, samostatnosť a zodpovednosť detí. Pohybové aktivity, edukačné cvičenia.
Základná škola s vlastnou jedálňou. Organizovanie kultúrnych akcií pre žiakov - výchovné koncerty, návštevy múzeí, karneval, vianočné trhy, lyžiarsky výcvik.
Špeciálna základná škola, výchovno - vzdelávací proces, posudzovanie školskej zrelosti, predškolská príprava detí s odloženou školskou dochádzkou.
Základná škola. Vedenie školy, informácie o škole, projekty, kroniky školy, časopis.
Informácie o vyučovaní, o aktivitách, krúžky, časopis, projekty, výlety, knižnica.
Výchovno - vzdelávacia činnosť detí od 6 do 15 rokov rozdelená do dvoch stupňov, školský klub detí, školské stravovanie, príprava na stredné školy.
Odborné internátne učilište - špeciálna, materská a odborná školu, odborné učilište a domov mládeže. Učebné odbory - opatrovateľstvo, príprava jedál, poľnohospodárska výroba, krajčír, maliar.
Hudobno-tanečné štúdio súkromná základná umelecká škola - alternatívne hudobného a tanečné vzdelanie. Odbory - hudobno-tanečný odbor a hodobný.
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, história, fotogaléria, projekty.
Škola sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti žiakov a ich prípravu na reálny život.