Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Banskobystrický kraj(160 záznamov)

Slovensko Základné školy - Banskobystrický kraj
1 - 25 z celkom 160 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Špeciálna základná škola, výchovno - vzdelávací proces, posudzovanie školskej zrelosti, predškolská príprava detí s odloženou školskou dochádzkou.
Základná škola. Vedenie školy, informácie o škole, projekty, kroniky školy, časopis.
Informácie o vyučovaní, o aktivitách, krúžky, časopis, projekty, výlety, knižnica.
Výchovno - vzdelávacia činnosť detí od 6 do 15 rokov rozdelená do dvoch stupňov, školský klub detí, školské stravovanie, príprava na stredné školy.
Odborné internátne učilište - špeciálna, materská a odborná školu, odborné učilište a domov mládeže. Učebné odbory - opatrovateľstvo, príprava jedál, poľnohospodárska výroba, krajčír, maliar.
Hudobno-tanečné štúdio súkromná základná umelecká škola - alternatívne hudobného a tanečné vzdelanie. Odbory - hudobno-tanečný odbor a hodobný.
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, história, fotogaléria, projekty.
Škola sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti žiakov a ich prípravu na reálny život.
Základná škola s materskou školou Jelšava. Výchova detí, vzdelávanie žiakov. Nácvik grafomotorických a komunikačných schopností, dopravná výchova, vyučovanie cudzích jazykov, posilňovňa, telocvične.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, rozvoj jazykových zručností, práca s informačno - komunikačnými technológiami, regionálna a enviromentálna výchova.
Štátna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zoznam krúžkov, tried, učiteľov. Novinky a oznamy školy.
Základná škola. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy a aktuálne suplovania.
Informácie o škole, histórii, zamestnancoch, projektoch, krúžkoch. Zaujímavosti, fotografie, mapy.
Základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb. Oznamy, aktuality, žiacka knižka a práce žiakov.
Základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov. Príprava na stredoškolské štúdium.
Informácie o škole, projektoch školy, pracovníkoch. Práce a úspechy žiakov, školský poriadok, jedálny lístok.
Výučba žiakov s mentálnym postihnutím a autizmom. Zážitkové učenie, aktivita a sloboda žiaka, výchova mimo vyučovania v prostredí školského klubu.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, školské stravovanie, akcie, súťaže, projekty.
Základná škola - oznamy, novinky a aktuality. Zoznam žiakov, tried, učiteľov. Prevádzka školskej jedálne.
Vzdelávanie pre deti a mládež s telesným alebo mentálnym postihnutím. Ubytovanie na internátoch, školská jedáleň, záujmové krúžky.
Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub a jedáleň, primárna príprava žiakov na stredné školy.