Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Banskobystrický kraj(159 záznamov)

Slovensko Základné školy - Banskobystrický kraj
1 - 25 z celkom 159 výsledkov
Odporúčame vám
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, história, fotogaléria, projekty.
Základné vzdelanie a výchova žiakov. Informácie o zamestnancov, histórií a školských aktivitách.
Základná škola s materskou školou. Záujmové krúžky, kurzy, aktivity, fotoalbumy a rozvrh.
Základná škola - zoznamy tried, žiakov, krúžkov a učiteľov. Ponuka školskej jedálne. Žiacka knižka a informácie o aktivitách školy.
Základná škola - oznamy, novinky a aktuality. Zoznam žiakov, tried, učiteľov. Prevádzka školskej jedálne.
Špeciálna základná škola. Špeciálna starostlivosť a výučba pre postihnuté deti. Projekt - Deti vetra, krúžky, prednášky, online zborovňa, záverečná správa.
Základná škola s materskou školou Jelšava. Výchova detí, vzdelávanie žiakov. Nácvik grafomotorických a komunikačných schopností, dopravná výchova, vyučovanie cudzích jazykov, posilňovňa, telocvične.
Základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb. Oznamy, aktuality, žiacka knižka a práce žiakov.
Hudobno-tanečné štúdio súkromná základná umelecká škola - alternatívne hudobného a tanečné vzdelanie. Odbory - hudobno-tanečný odbor a hudobný.
Voľnočasové aktivity, krúžky, rozvoj sociability, emocionality detí, dôraz na zdravý životný štýl, záujmové krúžky, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania.
Škola sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti žiakov a ich prípravu na reálny život.
Špeciálna škola pre deti s poruchami sluchu, reči, zraku, školské krúžky. Špeciálnopedagogická poradňa.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí, voľnočasové a edukačné aktivity, dôraz na zdravý životný štýl detí, životosprávu detí.
Základná škola s materskou škôlkou - informácie, špeciálne triedy pre žiakov 5. - 9. ročníka s výchovno-vzdelávacími potrebami.
Škola pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálno - pedagogickú pomoc. História, kolektív, školský klub, krúžky, aktivity, fotogaléria, projekty.
Základná škola s materskou školou - zameranie na environmentálnu výchovu, vzdelávanie, krúžky, rozvoj tvorivosti a nadania detí.
Základná škola. Vzdelávanie a výchova detí. Oficiálna stránka základnej školy - o škole, novinky, triedy, zamestnanci, fotoalbum.
Integrované tematické vyučovanie a rozšírené vyučovanie anglického jazyka.
Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub a jedáleň, primárna príprava žiakov na stredné školy.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov od prvého po deviaty ročník, príprava na stredné školy.