Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Galanta(32 záznamov)

1 - 25 z celkom 32 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola. Výučba orientovaná na učenie cudzích jazykov. Pedagogický zbor, fotogaléria, úspechy žiakov. Humanitné vzdelanie a výchova, návšteva kultúrnych podujatí, záujmové krúžky.
Základná škola - informácie o škole, fotoalbumy, rozvrh, pedagogický zbor, krúžky, kalendár akcií.
Informácie o základnej škole. Pedagogický zbor, aktivity a záujmové krúžky na škole, triedy, rozvrhy tried.
Základná škola - základné vzdelávanie, organizovanie záujmových krúžkov. Novinky, úspechy žiakov, zoznam žiakov a tried. Rozvrh a ponuka školskej jedálne.
Špeciálna základná škola. Výchova a vzdelávanie pre mentálne i kombinovane postihnuté deti.
Základná a predškolská pedagogika. Edukačné aktivity a kreatívne cvičenia, pohybové hry, záujmové krúžky, súťaže, školský klub detí.
Štátna základná a materská škola, vyučovanie v maďarskom jazyku, budovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, prírode, dôraz na zdravý vývin detí, školské aktivity, záujmové kluby.
Základná škola. Záujmové krúžky, pedagogický zbor, činnosť špeciálneho pedagóga, školské a mimoškolské podujatia.
Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od prvého ročníka, medzinárodná spolupráca, záujmové krúžky.
Vzdelávacia činnosť základnej a materskej školy, vyučovanie predmetov, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity a podujatia, školský klub detí, olympiády.
Materská a základná škola, výchova a vzdelávanie detí, projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, školský klub detí. Formovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, k sebe, k prírode, k ochrane zdravia.
Špecializované učebne fyziky, chémie a prírodopisu, hudobnej výchovy, varenia, prác v dielňach a jedna špecializovaná učebňa výpočtovej techniky s PC počítačmi.
Základná škola s vyučovacím maďarským jazykom - história a súčasnosť školy, ciele a jej zameranie, fotogaléria, aktivity, záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou - vyučovanie v maďarskom jazyku, školský klub detí, stretnutia rodičov, záujmové krúžky, aktivity a podujatia školy. Zoznam tried, rozvrh a školský časopis.
Poskytovanie všeobecného základného vzdelávania a výchovy, k dispozícii záujmové krúžky.
Základná škola s rozšírením vyučovaním hudobnej výchovy, činnosť speváckeho zboru, krúžky a podujatia na škole.
Výchovno - vzdelávacia činnosť. Z histórie školy, súčasnosť školy, základné údaje, personálne zabezpečenie, záujmové vzdelávanie, aktivity žiakov, vnútorný poriadok školy.
Internátna škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základné vzdelanie pre deti so zvláštnymi potrebami, s mentálnym postihnutím.
Výchova a vzdelávanie na kresťanských princípoch. Vyučovanie podľa učebných plánov a osnov schválených Arcibiskupským úradom v Trnave a Ministerstvom školstva SR.
Základné vzdelanie, predškolská príprava a výchova detí a mládeže. Výučba predmetov, získanie základnej počítačovej gramotnosti, záujmové krúžky, aktivity.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským. Poskytovanie základného vzdelania a predškolská pedagogika. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - základné vzdelanie, predškolská pedagogika, školský klub detí.