Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Piešťany(45 záznamov)

Slovensko Trnavský kraj Základné školy - Piešťany
1 - 25 z celkom 45 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, IT, hudobnú výchovu, telocvičňa a školská dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Dovoz, predaj, distribúcia, servis a prenájom zdravotníckych pomôcok. Invalidné vozíky, skútre, chodítka, toaletný a hygienický program, matrace, doplnky k pomôckam, rehabilitačné pomôcky.
Pomoc ľuďom s reumatickými ochoreniami. Sociálno-psychologická poradenská činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych. Vlastná publikačná činnosť.
Hudobné programy pre deti vo veku od 4 mesiacov, študentov a dospelých. Otvorená skupinová výučba spevu, hry na gitare, hry na zobcovú flautu.
Základné vzdelanie a záujmové aktivity pre žiakov. Školský detský klub, krúžky, výlety, školská knižnica, školská jedáleň.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov a príprava na stredoškolské štúdium.
Cirkevná spojená škola, výchova v kresťanskom duchu, jazykové triedy s výučbou anglického a nemeckého jazyka, počítačová učebňa, stravovanie, športové hry, zborový spev a školský klub.
Základná škola - školský poriadok, žiaci, úspechy, učitelia, predmety, krúžky, projekty.
Základná škola F.E. Scherrera - primárne vzdelanie. Triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a so zníženými intelektovými schopnosťami.
Vzdelávanie a vychováva mentálne postihnutých žiakov a žiakov s kombinovaným postihnutím vo veku od 6 do 18 rokov.
Vzdelávanie a vychováva žiakov počas ich hospitalizácie v nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch - individuálna výučba na lôžkach, výchovná činnosť v školskom klube.
Základná škola s materskou školou - informácie, kontakty, novinky, učitelia, triedy, predmety, krúžky, žiaci.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelávanie, dôraz na rozvoj osobnosti, tvorivosť, samostatnosť a zodpovednosť detí. Pohybové aktivity, edukačné cvičenia.
Základná škola s materskou školou a školskou jedálňou v Drahovciach. Aktivity žiakov, fotoalbum, užitočné informácie pre rodičov.
Základná škola s materskou školou a školskou jedálňou v Drahovciach. Aktivity žiakov, fotoalbum, užitočné informácie pre rodičov.
Vzdelávanie žiakov základných škôl a ich príprava na umelecké stredné školy - hudobný, tanečný, výtvarný a dramatický odbor.
Základná škola spojená s materskou školou. Voľnočasové aktivity, krúžky, predškolská výchova, základné vzdelanie.
Vzdelávacia inštitúcia s kvalitným vybavením a moderným spôsobom výučby. Školský klub detí.
Predaj pomôcok pre pohybovo znevýhodnených. Invalidné vozíky, pediatrické kočíky a iné zdravotné pomôcky.
Základná umelecká škola, možnosť štúdia v rôznych odboroch. Príprava žiakov na stredné školy s umeleckým zameraním.
Informácie o škole a vyučovaných predmetoch, školských krúžkoch.
Základná škola s materskou školou. Informácie o základnej škole a materskej škole, fotografie, krúžky, zoznam učiteľov a tried.
Základná umelecká škola - klavír, keyboard, husle, violončelo, zobcová flauta, priečna flauta, trúbka, klarinet, saxofón, bicie nástroje, gitara, akordeón.