Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Prešovský kraj(229 záznamov)

Slovensko Základné školy - Prešovský kraj
Bardejov (15)
Humenné (22)
Kežmarok (10)
Levoča (13)
Poprad (27)
Prešov (55)
Sabinov (22)
Snina (18)
Stropkov (3)
Svidník (9)
1 - 25 z celkom 229 výsledkov
Odporúčame vám
Základné vzdelávanie a výchova žiakov. Vyučovací jazyk slovenský.
Základná škola - výchovno-vzdelávacia činnosť, rozvoj individuálnych vlôh, schopností a možností dieťaťa.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub.
Základná škola - všeobecné predmety, cudzie jazyky. Mimoškolské aktivity. Fotoalbumy, novinky a oznamy. Prevádzka školskej jedálne.
Základná škola Hranovnica. Projekty školy, žiaci, zamestnanci, záujmová činnosť.
Informácie o škole, predmety školy, učitelia, aktivity žiakov. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.
Základná škola s materskou školou Hertník. Pohybové a športové aktivity, výlety, športové súťaže, záujmová činnosť.
Špeciálna základná škola - príprava žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Pedagogická poradňa, krúžky.
Výchovno - vzdelávacia činnosť pre žiakov 1. až 9. ročníka a deťom predškolského veku. Štatistiky, krúžky, rozvrh, novinky.
Základná škola, informácie o škole a štúdiu, novinky, rozvrh, učitelia, predmety, maturita.
Vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku. Voľnočasové aktivity, krúžky, fotoalbum.
Predprimárna a primárna výchovno - vzdelávacia činnosť detí a mládeže. Podporovanie pozitívneho vzťahu k prírode, zdravý životný štýl, protidrogová prevencia.
Základná škola - osvojovanie si etických a mravných hodnôt, formovanie detí na zrelé osobnosti, školské projekty, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Starostlivosť a výchova detí v predškolskom veku, vzdelávanie detí do 15 rokov, príprava na stredné školy.
Vzdelávanie a výchova v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov, príprava na stredné a vysoké školy.
Triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vzdelávanie začíname v prípravnom ročníku.
Spojená škola - štvorročné a osemročné gymnázium, päťročné bilingválne štúdium.
Základná škola s materskou školou. Informácie o štúdiu, žiakoch, história a zamestnanci.
Cirkevná základná umelecká škola - hudobný, tanečný a výtvarný odbor, výchova a vzdelávanie v duchu kresťanských postojov.
Základné vzdelanie, výchova a vzdelávanie v duchu kresťanských postojov, štúdium cudzích jazykov, využívanie informačných technológií, školský klub detí.
Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu, Základná škola Š. Mnoheľa, Základná umelecká škola Janka Silana.
Predškolská príprava pre deti a základné vzdelanie s prípravou na ďalšie štúdium.