Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Prešovský kraj(229 záznamov)

Slovensko Základné školy - Prešovský kraj
Bardejov (15)
Humenné (22)
Kežmarok (10)
Levoča (13)
Poprad (27)
Prešov (55)
Sabinov (22)
Snina (18)
Stropkov (3)
Svidník (9)
1 - 25 z celkom 229 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola - pre žiakov vo veku od 6 rokov. Materská škola s telocvičňou a individuálnym prístupom - pre deti od 2 do 6 rokov. Výučba cudzích jazykov a športu.
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami - vzdelávanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Záujmové krúžky.
Starostlivosť o deti v predškolskom a v školskom veku. Služby základnej a materskej školy. Rozvoj komunikačných zručností, hygienických návykov, príprava do školy. Vzdelávanie a výchova detí.
Základná škola, vzdelávanie žiakov prvého a druhého stupňa základnej škol. Záujmové krúžky - prípravy na olympiády, hasičský krúžok, spoločenské tance, turistický a literárny krúžok.
Vzdelávanie žiakov povinnej školskej dochádzky. Výučba všeobecných predmetov a cudzích jazykov, mimoškolská činnosť.
Základná škola s materskou školou v Jakubanoch. Príprava deti pre vstup na školskú dochádzku, záujmové krúžky, športové aktivity, kultúra, výchovné poradenstvo pre rodičov aj deti.
Výchovno-vzdelávacia činnosť, príprava detí do života. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov - angličtina, ruština, nemčina, španielčina, francúzština.
Základná škola. Pedagogický zbor, predmety, výchovné poradenstvo, školský klub, jedáleň a poriadok, história, žiaci.
Špeciálna materská škola, špeciálna základná škola, praktická škola. Výchova a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie, výchovné poradenstvo, rozvíjanie sociability, emocionality detí, pohybové hry, športové aktivity, krúžková činnosť.
Základná škola - získavanie všeobecných vedomostí a zručností, spoločenských návykov, príprava na strednú školu, školské projekty.
Základné vzdelanie v 1. až 4. ročníku, príprava detí na vstup do života, vyučovanie základných predmetov.
Základná škola. Záujmové krúžky, aktivity, súťaže, projekty, pedagogický zbor, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou - predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity. Výučba cudzích jazykov, podpora čitateľskej a počítačovej gramotnosti, zameranie na environmentálnu oblasť.
Špeciálna základná škola - poskytovanie vzdelania a výchovy problematickým deťom.
Základná škola s materskou školou v Košarovciach. Vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy. Vzdelávací program, digitálna knižnica, krúžky, eLearning.
Základné vzdelávanie a výchova žiakov. Vyučovací jazyk slovenský.
Základná škola - výchovno-vzdelávacia činnosť, rozvoj individuálnych vlôh, schopností a možností dieťaťa.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub.
Základná škola - všeobecné predmety, cudzie jazyky. Mimoškolské aktivity. Fotoalbumy, novinky a oznamy. Prevádzka školskej jedálne.
Základná škola Hranovnica. Projekty školy, žiaci, zamestnanci, záujmová činnosť.
Informácie o škole, predmety školy, učitelia, aktivity žiakov. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.
Základná škola s materskou školou Hertník. Pohybové a športové aktivity, výlety, športové súťaže, záujmová činnosť.
Špeciálna základná škola - príprava žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Pedagogická poradňa, krúžky.