Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Prešov(56 záznamov)

1 - 25 z celkom 56 výsledkov
Odporúčame vám
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami - vzdelávanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Záujmové krúžky.
Špeciálna základná škola, praktická škola. Poskytovanie základného vzdelávania a výchovy od šesť do pätnásť rokov.
Základná škola - získavanie všeobecných vedomostí a zručností, spoločenských návykov, príprava na strednú školu, školské projekty.
Vzdelávanie a výchova v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov, príprava na stredné a vysoké školy.
Základné vzdelávanie a výchova žiakov. Vyučovací jazyk slovenský.
Súkromná Základná umelecká škola ELBA - výučba detí, kresba, maľovanie, kresby uhlíkom.
Základná škola - základné vzdelanie, prezentácia školy, organizácia, aktivity a personálne obsadenie.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ponuka športových tried, tried pre intelektuálne nadané deti, klasických tried.
Výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, rozvoj osobnosti detí, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Predškolská a školská príprava pre deti. Jedáleň zabezpečujúca stravovanie. Krúžky, školský klub, podpora zdravého životného štýlu detí.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, aktivity školy, školský časopis.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť. Možnosť navštevovania triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávací proces, predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity, záujmové krúžky, tvorivé hry.
Vzdelávanie žiakov základnej školy, organizovanie podujatí, mimoškolské aktivity. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 1. – 9. ročníku.
Základná škola s materskou školou. Organizovanie akcií pre žiakov, výchovno-vzdelávacia činnosť.
Predškolská príprava a základné vzdelávanie a príprava detí na stredné školy. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity.
Vzdelávanie a výchova žiakov v predškolskom a školskom veku, krúžky na voľný čas, organizovanie výletov a podujatí pre žiakov. Rozšírená výučba anglického, nemeckého a ruského jazyka.
Základná škola s materskou školou - predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity. Výučba cudzích jazykov, podpora počítačovej gramotnosti.
Základná škola Záhradné - história školy, hymna, školský športový klub, galéria prác a úspechov.
Základná škola s materskou školou. Stránky základnej školy spojenej s materskou školou, organizácia školy a výučby, aktuality z diania v škole a krúžková činnosť.