Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Slovensko(977 záznamov)

76 - 100 z celkom 977 výsledkov
Odporúčame vám
Starostlivosť pre deti vo veku 2 - 6 rokov a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. Pohybový, tanečný, výtvarný a lego krúžok, oboznamovanie s anglickým jazykom.
Materská škola, predškolská príprava detí na povinnú školskú dochádzku. Rozvíjanie tvorivosti, kreativity, grafomotorické cvičenia, pohybové hry, exkurzie, rozlišovanie tvarov, poznávanie farieb.
Spojená škola - materská škola, základná škola, gymnázium, obchodná akadémia a obchodná škola pre žiakov s telesným postihnutím. Organizácia štúdia, prijímacie konanie, konzultácie, učitelia.
Základná škola internátna a špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, špeciálno- pedagogická poradňa.
Príprava na základné vzdelanie žiakov, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, voľnočasové aktivity.
Materská škola Dolný Vadičov. Predškolská príprava detí na školskú dochádzku prostredníctvom edukačných aktivít, grafomotorických cvičení, hier podporujúcich kreativitu, rôzne záujmové krúžky.
Súkromná materská škola zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od 2 do 6 rokov. Ponuka výučby anglického jazyka.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. K dispozícií je školská knižnica, výchovný poradca a krúžková činnosť.
Materská škola - predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity, aktivity zamerané na rozvoj komunikačných schopností, jemnej a hrubej motoriky, zdravie.
Materská škola. Predškolské besiedky, hry, vystúpenia, záujmové krúžky, dôraz na dzravý životný štýl detí, vedenie k samostatnosti a zodpovednosti, pozitívnemu vzťahu k okoliu, k prírode.
Špeciálna základná a materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Informácie o škole, zoznam učiteľov a žiakov, informácie o školských aktivitách. Materská škola, výchovno - vzdelávacia činnosť.
Skupinový program určený deťom predškolského veku, ktoré potrebujú intenzívnu logopedickú terapiu.
Informácie o škole, žiakoch, učiteľoch, triedy, aktivity, krúžky, udalosti.
Materská škola - výchovna a vzdelávacia starostlivosť pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Gramotnosť a zdravý životný štýl detí.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu. Príprava detí pred nástupom do školy.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie výchovno - vzdelávacích služieb pre deti a mládež, organizovanie záujmových krúžkov, zúčastňovanie sa na súťažiach a akciách, výchovné poradenstvo.
Prevádzka materskej školy, starostlivosť o deti predškolského veku. Edukačné aktivity, hry zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, emocionality dieťaťa, vedenie k zodpovednosti a samostatnosti.
Prevádzkovanie materskej školy. Šesť tried, samostatné spálne, telocvičňa, sauna, oznamy o aktivitách.