Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Slovensko(983 záznamov)

76 - 100 z celkom 983 výsledkov
Odporúčame vám
Štátna materská škola. Výchova a vzdelávanie detí predškolskom veku, tanečný, futbalový, anglický krúžok, telesná výchova, environmentálna výchova, budovanie vzťahu k prírode.
Predškolská výchova detí. Krúžková činnosť - plávanie, tanec, gymnastika, taekwondo, anglický jazyk, výtvarná, keramika, Lego.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí, voľnočasové a edukačné aktivity, dôraz na zdravý životný štýl detí, životosprávu detí.
Základná škola s materskou školou - výchova a vzdelávanie v maďarskom jazyku, rozvíjanie schopností detí.
Základna škola - vyučovanie cudzích jazykov, informatická výchova, integrácia žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami. Materská škola s celodennou starostlivosťou.
Materská škôlka - informácie pre rodičov, novinky, fotoalbum, akcie MŠ, dokumenty.
Materská škola - celodenná starostlivosť o deti. Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku.
Materská škola, poskytovanie predprimárneho vzdelania, príprava pre vstup do základnej školy, rôzne voľnočasové aktivity pre deti, záujmové krúžky, pohybové hry.
Prevádzkovanie materskej školy pre deti od 3 do 6 rokov.
Základná škola s materskou školou, komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Dôraz na zdravý životný štýl, voľnočasové a pohybové aktivity, šport.
Materská škola, edukačné aktivity, pohybové hry, zdravý životný štýl detí, rozoznávanie geometrických tvarov, rozlišovanie farieb, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, logopedická starostlivosť.
Materská škola s dvoma triedami. Celodenná výchovná starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov.
Aktivity školy, informácie o učiteľskom zbore, predmety a školské krúžky, školský klub.
Základná škola s materskou školou - vzdelávacia a výchovná činnosť, informácie o škole, krúžkov, študentoch a učiteľov.
Materská škola. Aktivity, cvičenia a záujmové krúžky zamerané na podporu tvorivosti, kreativity, zdravého vývinu osobnosti dieťaťa. Návštevy divadelných predstavení, výletov a exkurzií.
Súkromná materská škôlka pre deti od 2 do 7 rokov. Ponúkame profesionálny prístup, rodinné prostredie, bilingválnu výučbu anglického jazyka ako aj tvorivé športové aktivity.
Základná škola s materskou škôlkou - informácie, špeciálne triedy pre žiakov 5. - 9. ročníka s výchovno-vzdelávacími potrebami.
Základná škola s materskou školou v Špačinciach. Základné informácie, školský rok, základná škola, materská škola, školský klub deti, ostatné.
Súkromná francúzsko-anglická škôlka, jasle - denná výučba francúzskeho jazyka, angličtiny.
Materská škola. Predškolská príprava detí, podpora tvorivosti detí prostredníctvom hier, pohybové a športové aktivity, rozlišovanie geometrických tvarov a farieb, jednoduché matematické počty.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o deti predškolského veku. Dôraz na zdravý životný štýl, zdravé stravovanie, pohybové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu, rozvoj motoriky, osobnosti dieťaťa.
Služby predškolského zariadenia, všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pohybové cvičenia, rozvoj logického myslenia, vedenie k samostatnosti a zodpovednosti dieťaťa, osvojovanie hygienických návykov.