Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy - Slovensko(975 záznamov)

51 - 75 z celkom 975 výsledkov
Odporúčame vám
Materská škola. Predprimárne vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov. Predplavecká príprava pre deti.
Základná a predškolská pedagogika. Edukačné aktivity a kreatívne cvičenia, pohybové hry, záujmové krúžky, súťaže, školský klub detí.
Základné vzdelanie v 1. - 4. ročníku, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Školský klub detí, knižnica.
Materská škola pre zdravotne postihnuté deti. Špeciálno - pedagogická, logopedická, tyflopedická a psychologická starostlivosť.
Výchova a vzdelanie pre deti s ľahkým aj ťažkým mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 18 rokov. Súčasťou je aj špeciálna materská škola, praktická škola a stravovanie.
Materská škola - stravovanie, krúžky, poplatky. Výchovno - vzdelávací proces, materiálne vybavenie materskej školy.
Materská škôlka - celodenná starostlivosť o deti, predprimárne vzdelávanie, osvedčenie o absolvovaní, aktivity.
Súkromná jazyková materská škola matematiky a športu. Výučba čínskeho, španielskeho a anglického jazyka.
Súkromná materská škola s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou. Rozvoz detí, večerný a víkendový babysitting, detské oslavy.
Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním, predprimárne vzdelávanie detí, výučba aj v maďarskom jazyku.
Základná škola s materskou školou, záujmová činnosť a krúžky- tanečný, futbalový, tenisový, počítačový, zdravotnícky. Poskytovanie základného vzdelania, predškolskej prípravy.
Predškolská príprava detí, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň. Záujmové krúžky a mimoškolské aktivity.
Cirkevná základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky.
Katolícka základná škola. Vyučovanie všeobecno - vzdelávacích predmetov a rímskokatolíckeho náboženstva, náboženské aktivity, plavecký a lyžiarsky výcvik, duchovné cvičenia.
Sme zriaďovateľom dvoch súkromných materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení. Našim cieľom je ponúknuť moderné priestory postavené na mieru deťom, kvalifikovaný personál, akreditovaný program a širokú ponuku doplnkových služieb pre deti i rodinu. Spolupracujeme s odbornými garantmi, vyučujeme cudzie jazyky a ponúkame širokú paletu krúžkov a športových kurzov.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium. Predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie, edukačné aktivity, telesná výchova, enviromentálna výchova, výchovné poradenstvo rodičom aj deťom.
Spojená škola - špeciálna materská, základná škola, praktická škola, základná škola.
Súkromná medzinárodná základná a materská škola s výučbou v anglickom jazyku.
Súkromné detské jasle pre deti od 1 do 4 rokov. 2 skupiny po 12 detí, v tichom a rodinnom prostredí.
Základná škola s materskou školou Jelšava. Výchova detí, vzdelávanie žiakov. Nácvik grafomotorických a komunikačných schopností, dopravná výchova, vyučovanie cudzích jazykov, posilňovňa, telocvične.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o najmenších, predškolská výchova.
Materská škola. Predškolská výchova humanistického prístupu k deťom. Cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa.