Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Stredné školy(761 záznamov)

51 - 75 z celkom 761 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
História a informácie o škole, pedagógovia, prijímacie konanie, maturity, športový klub, olympiády a školský poriadok.
Študijné odbory - technické lýceum, škola podnikania, životné prostredie. Učebné odbory - autoopravár mechanik, mechanik jednostopových vozidiel, elektrikár, karosár a lakovník. Nadstavbové štúdium.
Príprava žiakov k získaniu odbornej spôsobilosti pre povolania v študijných odboroch - drevárstvo a nábytkárstvo, operátor drevárskej, nábytkárskej výroby, technológia ochrany životného prostredia.
Stredná odborná škola podnikania - vzdelávanie v študijných a učebných odboroch v oblasti podnikania, cestovného ruchu, marketingu, odievania.
Informácie o bilingválnom gymnáziu, informácie pre rodičov, študentov a učiteľov, aktuality.
Všeobecné vzdelanie v rámci štvorročného a osemročného gymnázia, športového gymnázia a bilingválneho anglicko - slovenského gymnázia.
Všeobecné i odborné vzdelanie. Moderné vybavenie - v učebniach IKT, jazykových laboratóriách, knižnici. Strediska praktického vyučovania.
Príprava absolventov pre kvalifikovaný výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania. Dĺžka vzdelávania 5 rokov.
Stredná priemyselná škola stavebná s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Informácie o škole, učiteľoch a štúdijných oboroch.
Cirkevné gymnázium zamerané na výučbu cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský a španielsky jazyk. Gymnázium otvára aj triedu s bilingválnym štúdiom anglického jazyka.
História školy, aktivity, pedagogický zbor, študenti, učebné odbory.
Všeobecné a odborné vzdelávanie v študijných odboroch denného štvorročného štúdia - technické a informatické služby, mechatronika, strojárstvo, technické lýceum.
Základné informácie o škole, štúdium, kritéria pre prijatie na gymnázium.
Katolícke gymnázium - štúdium všeobecnovzdelávacích a výchovných predmetov, príprava žiakov vysokoškolské štúdium.
Študijné odbory - elektrotechnika, technické a informatické služby, technické a informatické služby v elektrotechnike, technické lýceum.
Stredoškolské vzdelanie v odboroch zameraných na kultúru, umenie a cestovný ruch ukončené maturitnou skúškou.
Vzdelávanie v študijných odboroch obchodná akadémia, ekonomické lýceum a sociálno - právna činnosť.
Študijné odbory a vyššie odborné štúdium - zdravotnícky asistent, praktická sestra, sanitár.
Medzinárodná materská, základná a stredná škola s výučbou v anglickom jazyku a študijným plánom od Cambridgeskej univerzity.