Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Stredné školy - Žilinský kraj(104 záznamov)

Slovensko Stredné školy - Žilinský kraj
26 - 50 z celkom 104 výsledkov
Odporúčame vám
Funkcia SOŠ, SOU a rezortného vzdelávacieho zariadenia na úseku ochrany pred požiarmi.
Katolícke cirkevné gymnázium so štvorročnou, osemročnou a šesťročnou formou denného štúdia so zameraním na výučbu cudzích jazykov.
Informácie o škole, prijímacie skúšky, zamestnanci školy, fotoalbum, školský poriadok, predmety, projekty.
Súkromná spojená škola - Súkromná stredná umelecká škola a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium.
Umelecké študijné odbory - grafický a priestorový dizajn, priemyselný dizajn, propagačná grafika, dizajn a tvarovanie dreva, úžitková maľba.
Súkromné konzervatórium. Vyučovanie umelecky nadaných žiakov v odbore hudobno - dramatické umenie. Príprava žiakov na vysokoškolské štúdium umeleckého zamerania.
Cirkevná spojená škola. Gymnázium a základná škola - výchova žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky.
Cirkevné gymnázium so štvorročnou formou štúdia - výchova žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky, všeobecné vzdelávanie, príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.
Študijné odbory - podnikanie v potravinárstve, elektrotechnik, agropodnikanie, životné prostredie, jazdectvo, mechanik. Učebné odbory - agromechanizátor, poľnohospodárska výroba, záhradník.
Stredná odborná škola technická. Informácie o škole, zamestnancoch, vzdelávaní v elektrotechnických, stavebných a dopravných odboroch.
Dopravná akadémia. Možnosť maturitného štúdia v odboroch prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka, mechanik elektrotechnik a chémia a životné prostredie.
Študijné odbory - technické lýceum, elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení. Športová trieda - mechanik, komerčný pracovník v doprave. Učebné odbory - autoopravár, mechanik, elektromechanik.
Študijné odbory - informačné systémy a služby, klientsky manažér pošty, kozmetik. Učebné odbory - manikér-pedikér, kaderník, krajčír, fotograf. Nadstavbové štúdium vlasová kozmetika,
Informácie o škole, študijných odboroch, prijímacích skúškach, nadstavbového štúdia. Vzdelávanie v odboroch strojárstva, stavebných a elektrotechnických odboroch.
Štvorročné študijné odbory - zubný asistent, zdravotnícky asistent, praktická sestra, masér. Trojročný učebný odbor - sanitár. Kurzy prvej pomoci pre verejnosť.
Spojená škola so študijnými odbormi - hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, styling a marketing, kozmetika. Učebné odbory - kuchár, čašník servírka, cukrár, kaderník.
Informácie o škole, študijné odbory, pedagógovia, prijímacie skúšky, zoznam koncertov, výsledky, súťaže.
Študijné odbory - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, sociálno-výchovný pracovník. Pomaturitné štúdium.
Informácie o škole - učitelia, prijímacie skúšky, ponuka kurzov.
Obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.
Edukačná činnosť - študijné a učebné odbory v oblasti stavebníctva. Ponuka záujmových krúžkov, organizovanie školských akcií a výletov.
Príprava žiakov k získaniu odbornej spôsobilosti pre povolania v študijných odboroch - drevárstvo a nábytkárstvo, operátor drevárskej, nábytkárskej výroby, technológia ochrany životného prostredia.
Lesnícka škola. Moderná metodika vyučovania odborných predmetov. História školy, štúdium, prax, aktivity, pedagogický zbor, študenti, kontakt.