Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Stredné školy - Žilinský kraj(104 záznamov)

Slovensko Stredné školy - Žilinský kraj
76 - 100 z celkom 104 výsledkov
Odporúčame vám
Vzdelávanie žiakov v študijných odboroch obchodná akadémia, obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy. Všeobecné a odborné vzdelávanie, duchovné aktivity.
Informácie o škole, novinky, zoznamy učiteľov, tried, predmetov a učební, informácie o prijímacích skúškach.
Súkromná stredná odborná škola. Štúdium z oblasti podnikania, marketingu, gastronómie a služieb v cestovnom ruchu.
Profil študenta, informácie pre rodičov, úspechy, život školy, projekty, prijímacie konanie.
Škola úžitkového výtvarníctva - štvorročné maturitné vzdelanie v 8 výtvarných študijných odboroch. Informácie o škole, študijné odbory, aktivity školy, školský poriadok.
Príprava mladých kvalifikovaných pracovníkov pre odborné obhospodarovanie lesov Slovenska. Učebné odbory s maturitou, trojročné, nadstavbové odbory.
Vzdelávanie so zameraním na matematiku a fyziku alebo cudzie jazyky.
Štúdium v štvorročnom študijnom odbore. Uplatnenie pri výkone obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, peňažníctve a cestovnom ruchu.
Gymnázium so štvorročnou a osemročnou formou štúdia - všeobecné vzdelávanie s možnosťou výberu voliteľných predmetov a vyučovanie cudzích jazykov.
Všeobecné a odborné vzdelávanie študentov v päťročnom študijnom odbore hotelová akadémia a štvorročnom študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu.
Štúdium v odbore obchodná akadémia a bilingválne štúdium. Školská jedáleň.
Poskytovanie vzdelávania v štvorročnom alebo osemročnom štúdiu, organizovanie školských akcií, zúčastňovanie sa na súťažiach.
Cirkevné gymnázium - výchovno-vzdelávacia činnosť, informácie o škole, žiakoch, učiteľoch.
Stredná odborná škola, príprava kvalifikovaných pracovníkov pre hotelové, reštauračné a obchodné služby, nadväzuje na tradície školstva a spotrebného družstevníctva na Slovensku.
Informácie o škole, jazykové pobyty, študenti, učitelia, voliteľné predmety, krúžky.
Všeobecné stredoškolské vzdelanie so zameraním na prírodovedné predmety a ovládanie jedného zo svetových jazykov.
Odborná škola s rôznymi druhmi odborov - pracovník marketingu, škola podnikania, obchodný pracovník, kníhkupec, aranžér, cukrár, pekár.
Súkromné slovensko-anglické gymnázium a SSOŠ podnikania - informácie o škole, novinky, projekty školy, aktuality, štúdium, akcie školy, študenti, pedagogický zbor.
Informácie o histórií školy, pedagogických pracovníkoch, učebných plánoch, súťažiach, aktuálnych udalostiach.
Súkromná stredná odborná škola s možnosťou štúdia v odboroch - kaderník, kozmetik, stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, murár, podnikanie v remeslách a službách.