Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Prešovský kraj(229 záznamov)

Slovensko Základné školy - Prešovský kraj
Bardejov (15)
Humenné (22)
Kežmarok (10)
Levoča (13)
Poprad (27)
Prešov (55)
Sabinov (22)
Snina (18)
Stropkov (3)
Svidník (9)
151 - 175 z celkom 229 výsledkov
Odporúčame vám
Cirkevná základná škola spojená s kresťanskou výchovou. Duchovné, športové, kultúrne aktivity.
Plneorganizovaná škola so školským klubom vykonávajúca výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti od šesť do pätnásť rokov.
Základnej školy Sečovská Polianka s elokovanou triedou v Cabove. Učitelia, plánované aktivity, projekty, školský poriadok. EKO hliadka.
Základná škola. Vzdelávanie žiakov, zabezpečovanie povinnej školskej dochádzky.
Výchovno - vzdelávacia činnosť, výchova žiakov v duchu kresťanskej viery. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov a cudzích jazykov.
Základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Výchova a vyučovanie v kresťanskom duchu, výuka anglického jazyka, náboženstva, získanie základnej počítačovej gramotnosti.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov a náboženstva. Príprava žiakov na stredoškolské štúdium.
Cirkevná škola zameraná na základné vzdelanie založené na kresťanskej výchove. Humanitné predmety, cudzie jazyky.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty a príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Výchova a vzdelávanie - všeobecné vedomosti a zručnosti vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, príprava žiakov na stredné školy.
Spojená škola - evanjelické kolegiálne gymnázium bilingválne gymnázium, základná škola, materská škola a školský klub detí v Prešove.
Základné vzdelávanie žiakov. Výučba všeobecných predmetov a cudzích jazykov, mimoškolská činnosť, dokumenty, úspechy školy a rozvrh hodín. Prevádzka školskej jedálne.
Výchovno-vzdelávacia činnosť materskej a základnej školy. Predškolská výchova deti, základné vzdelávanie detí do 15 rokov.
Súkromná základná umelecká škola Múza - hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. Poradenstvo a odborné vedenie žiakov.
Poskytovanie vzdelávania a starostlivosti pre mentálne postihnuté deti. Špeciálna pedagogická poradňa.
Základné vzdelávanie a výchova žiakov. Vyučovací jazyk slovenský.
Základná škola v Spišskom Štiavniku. História školy, pracovníci, oznamy, školská činnosť, galéria.
Základná škola - základné vzdelanie, prezentácia školy, organizácia, aktivity a personálne obsadenie.