Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Prešovský kraj(230 záznamov)

Slovensko Základné školy - Prešovský kraj
Bardejov (15)
Humenné (22)
Kežmarok (10)
Levoča (13)
Poprad (27)
Prešov (56)
Sabinov (22)
Snina (18)
Stropkov (3)
Svidník (9)
176 - 200 z celkom 230 výsledkov
Odporúčame vám
Štátna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Základné vzdelanie pre žiakov, voľnočasové aktivity. Novinky, oznamy, jedálny lístok. Zoznamy tried, žiakov.
Základná škola. Vzdelanostný rozvoj detí, činná a pestrá výchovná činnosť, rozvoj talentovaných detí.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie, predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity.
Štátna základná škola - triedy pre mimoriadne nadané deti, vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, športové triedy, školská knižnica, literárna a výtvarná tvorivosť.
Základná škola - príprava žiakov na stredoškolské štúdium, výučba jazykov od 1. triedy, výučba rusinského jazyka a národných tradícií, školský klub, podpora športu, tanečné kurzy.
Základná škola so zameraním na etické hodnoty, podpora duševného a telesného zdravia, špeciálny pedagógovia, informačné technológie.
Základná škola, výchova detí od 6 rokov do 15 rokov a záujmové krúžky - športové, počítačové krúžky, mladá kaderníčka, vzdelávacie krúžky.
Vzdelávanie žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy a mimoškolské aktivity.
Základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy, záujmové krúžky.
Základná škola - základné deväťročné vzdelanie, výchovná poradkyňa, školská jedáleň.
Základná škola s materskou školou, školský klub detí, centrum voľného času. Primárne vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy. Predškolská výchova detí.
Predškolská a školská príprava detí - vzdelávanie, mimoškolské aktivity, krúžková činnosť, školský klub detí.
Základná škola Záhradné - história školy, hymna, školský športový klub, galéria prác a úspechov.
Základná škola - osvojovanie si etických a mravných hodnôt, formovanie detí na zrelé osobnosti, školské projekty, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Predprimárna a primárna výchovno - vzdelávacia činnosť detí a mládeže. Podporovanie pozitívneho vzťahu k prírode, zdravý životný štýl, protidrogová prevencia.
Zoznamy žiakov a pedagógov, súťaže, práce žiakov, školský časopis.
Základná škola s materskou školou Ľubotín. Predprimárne a primárne vzdelávanie, odpora detí k zdravému životnému štýlu, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity.
Informácie o základnej škole s materskou školou - novinky, kalendár, učitelia, triedy, predmety, štatistika. Záverečná správa.
Základná škola s materskou školou. Príprava detí na strednú školu, budovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, prírode, umeniu, spoločnosti, školské aktivity, záujmové kluby, dôraz na zdravý vývin detí.
Základná škola s materskou školou, poskytovanie základného vzdelania, dôraz na zdravý životný štýl, pohybové a športové aktivity, edukačné aktivity, navštevovanie sauny, exkurzie.
Základná a materská škola, vzdelávanie mládeže. Organizovanie školských akcií a podujatí, záujmové krúžky.