Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Košický kraj(228 záznamov)

Slovensko Základné školy - Košický kraj
1 - 25 z celkom 228 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola v Kluknave. Zoznamy žiakov, predmetov, fotoalbumy, projekty školy.
Špeciálna základná škola. Poskytovanie základného vzdelania, špeciálno-pedagogického poradenstva. Záujmové krúžky, pedagogický zbor, organizovanie školských akcií.
Základná umelecká škola - odborná výučba v tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a animačnom odbore.
Základná škola, história a súčasnosť školy, žiacky parlament, oznamy, fotogaléria, výchovné poradenstvo pre rodičov a deti.
Odborné učilište. Výchova a vzdelávanie detí z rómskych osád a postihnutých detí, rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na jeho možnosti dané povahou a stupňom postihnutia.
Základná škola. Informácie o škole, história, zamestnanci, najlepší žiaci, úspechy, krúžky, súťaže, projekty, školská jedáleň.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, informácie o škole, žiakoch, učiteľoch, činnosti školy.
Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Poskytovanie odborného poradenstva.
Špeciálna základná škola pre deti s mentálnym postihnutím, Základná škola pre žiakov s autizmom s mentálnym aj bez mentálneho postihnutia.
Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, špeciálna pedagogická poradňa, odborné učilište pre mentálne postihnutých žiakov.
Základná škola - základné vzdelanie, školská jedáleň, knižnica, školský klub.
Predškolská a školská príprava detí. Školské projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, podpora tvorivosti detí, rozvoj sociability, emocionality, humanistický prístup.
Základná škola s materskou školou - novinky, projekty, učitelia, žiaci, aktuality, jedálny lístok.
Informácie o škole, vnútorný poriadok, kalendár, rozvrh, suplovanie, učitelia, triedy, predmety, učebne, krúžky, knižnica.
Základná škola na Slovensku, ktorá zriaďuje športové triedy so zameraním na KORČUĽOVANIE (krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, hokej).
Štátna základná škola - základné vzdelanie pre žiakov, záujmové krúžky. Triedy, rozvrhy, zoznamy žiakov. Ponuka školskej jedálne.
Špeciálna škola pre deti s poruchami učenia a s problémovým správaním. Špeciálno-pedagogické poradenstvo.
Základné vzdelanie a výchova detí, školský klub detí, jedáleň, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
História školy, projekty, oznamy, fotogaléria, súťaže, aktuality, školský klub detí.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, školský klub, projekty.
Základná škola s materskou školou Slanec. Predškolská príprava, základné vzdelanie, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity, enviromentálna výchova.
Výučba žiakov 1. až 9. ročníka základnej školy, výchovno-vzdelávacia činnosť, školská jedáleň. Podujatie a akcie školy, fotogaléria, súťaže, úspechy žiakov, školské časopisy, školský klub detí.
História školy, aktuality, rozvrhy hodín, školský klub detí, súťaže, krúžky.