Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Košický kraj(227 záznamov)

Slovensko Základné školy - Košický kraj
Gelnica (13)
Košice (90)
Michalovce (34)
Rožňava (22)
Sobrance (4)
Trebišov (30)
1 - 25 z celkom 227 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Krúžková činnosť: pohybové hry, literárny, spevácky, tanečný a športový krúžok.
Škola s rozšírenou výučbou cudzích jazykov, matematiky a telesnej výchovy.
Základné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy. Informácie o škole a pedagogickom zbore.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Vychovávanie a vzdelávanie detí v kresťanskom duchu, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, rozvoj umeleckých schopností žiakov, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Základná škola, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania deťom, školské projekty, záujmové krúžky, rôzne podujatia školy, dôraz na zdravý vývin detí.
Základné vzdelanie, vedenie detí k zdravému spôsobu života - ochrana zdravia a života, aplikácii informačno - komunikačných technológií.
Spojená škola - Materská škola sv. Košických mučeníkov, Základná škola sv. Košických mučeníkov, Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov, Gymnázium sv. Košických mučeníkov.
Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 6 rokov, žiakov vo veku od 6 do 15 rokov v Špeciálnej základnej škole a pre žiakov od 16 rokov vzdelávanie v Praktickej škole.
Základné vzdelanie žiakov do 15 rokov, predškolská výchova detí. Cudzie jazyky, evniromentálna výchova, telesná výchova, pohybové aktivity, záujmová a klubová činnosť.
Výchova a vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním rímskokatolíckeho náboženstva od 1. ročníka s dôrazom na vyučovanie cudzích jazykov.
Základná škola. Základné vzdelávanie žiakov, záujmové krúžky, aktivity, výlety.
Súkromná základná škola. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka, umelecko - pohybová a dramatická príprava pre deti.
Školský časopis, žiacke projekty, vedenie školy, predmetové komisie, školský klub detí, kontakty na školu.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov - záujmové útvary športu, matematiky, jazyky, ekologický a žurnalistický krúžok.
Z8kladná škola, poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, rozvoj schopnosti, mravná, estetická, pracovná, zdravotná, telesná a ekologická výchova žiakov, náboženská výchova.
Všeobecné informácie o škole, aktuality, triedy, pedagogický zbor. Športová trieda so zameraním na hokej. Výučba cudzích jazykov.
Informácie o základnej škole. Aktuality, krúžky, fotogaléria, učiteľský zbor.
Aktivity, projekty, záujmové krúžky, školská jedáleň. Zoznamy predmetov, žiakov, učiteľov.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Aktivity, krúžky, žiaci, učitelia, fotogaléria.
Základná škola, ktorá sa zameriava na rozvíjanie jazykových spôsobilostí žiakov, využívanie informačno-komunikačných technológií, podporu aktívneho využívania voľného času.
Informácie o základnej škole, jej činnosti, zamerania, projekty, predmety, časopis.
Základná škola. Podpora samostatnosti a kreativity detí, vedenie k tolerancii a vzájomnom porozumení, spolupráca s rodičmi, záujmová činnosť, krúžky, výchovné poradenstvo.