Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Košický kraj(534 záznamov)

Slovensko Základné školy - Košický kraj
Gelnica (14)
Košice (127)
Michalovce (38)
Rožňava (26)
Sobrance (5)
Trebišov (34)
1 - 25 z celkom 534 výsledkov
Odporúčame vám
Informácie o základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Aktivity školy, podujatia, fotogaléria, pedagogický zbor, záujmové krúžky.
Špeciálna základná škola. Športové aktivity a súťaže, pracovné vyučovanie, divadelné a výtvarné súťaže, príprava pre ďalšie vzdelávanie. Prevádzka školskej jedálne.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od 1. ročníka a jeho integráciou do výchovných predmetov, tvorivo-humánna škola podporujúca myšlienky globálnej výchovy.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty a príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Základná umelecká škola. Vzdelávanie v základných umeleckých školách, rozvíjanie talentu žiakov - hudba, kresba.
Základná škola. Všeobecné vzdelanie, výučba cudzích jazykov, mimoškolské aktivity.
Základná a materská škola - výučba žiakov, príprava detí predškolského veku pre vstup do základnej školy, rozvoj osobnosti žiaka.
Základná škola v Spišskej Novej Vsi. Profilácia školy, aktivity, súťaže, fotogaléria, aktuality. Zoznamy tried, žiakov, školská jedáleň.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov - anglický, nemecký, ruský jazyk. Akcie školy, fotogaléria, prevádzka školskej jedálne.
Základná umelecká škola. Vyučovanie v piatich odboroch: hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom, tanečnom a audiovizuálnom odbore.
Súkromná základná umelecká škola Margecany poskytuje základy v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním. Vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Detský folklórny súbor Jadlovček.
Základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, dôraz na pozitívne trávenie voľného času.
Výroba, predaj a aplikácia individuálnych ortopedicko - protetických pomôcok. Liečebno - preventívna starostlivosť, poradenské služba a technická pomoc pohybovo postihnutým občanom.
Súkromná základná škola celodennej starostlivosti vyučujúca v slovenskom jazyku.
Základná škola v Kluknave. Zoznamy žiakov, predmetov, fotoalbumy, projekty školy.
Výchova a vzdelávanie žiakov podľa učebného plánu pre 1. - 9. ročník základnej školy, rozvoj psychomotorickej, intelektuálnej a emocionálnej oblasti osobnosti dieťaťa.
Poskytovanie základného umeleckého vzdelania a príprava žiakov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách.
Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 6 rokov, žiakov vo veku od 6 do 15 rokov v Špeciálnej základnej škole a pre žiakov od 16 rokov vzdelávanie v Praktickej škole.
Súkromná medzinárodná základná a materská škola s výučbou v anglickom jazyku.
Základná škola - školské projekty a akcie, krúžky, školský klub detí.
Poskytovanie umeleckého vzdelávania, efektívne využívanie voľného času detí, šírenie umenia, organizácia vystúpení, koncertov a tvorivých dielní.
Kurzy anglického jazyka, kurzy francúzskeho jazyka a neúradné preklady v Košiciach. Kurzy pre jednotlivcov, dvojice a trojice. Individuálny prístup ku každému klientovi.
Základná škola Spišská Nová Ves. Aktivity školy, pedagogický zbor, jedálny lístok, žiaci, fotogaléria.