Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Košický kraj(227 záznamov)

Slovensko Základné školy - Košický kraj
Gelnica (13)
Košice (90)
Michalovce (34)
Rožňava (22)
Sobrance (4)
Trebišov (30)
1 - 25 z celkom 227 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Poskytovanie základného vzdelania. Organizovanie projektov, rozvíjanie schopností žiakov formou záujmovej a krúžkovej činnosti.
Špeciálna základná škola. Škola vzdeláva žiakov s špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, pre ktoré sa nemôžu s úspechom vzdelávať v základnej škole ani v iných špeciálnych základných školách.
Vzdelávanie a výchova detí v kresťanskom duchu a výchova k uvedomelému morálnemu správaniu sa. Príprava na stredoškolské štúdium.
Základná škola so zameraním na výučbu anglického jazyka a informatiky, záujmové krúžky, školský klub detí, športová trieda.
Záujmové krúžky, pedagogický zbor, zoznamy detí, školské a športové akcie, vzdelávanie rómskych žiakov.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Špeciálna základná škola. Aktuality, záujmová činnosť, fotogaléria.
Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Akcie, informácie o škole, pedagogický zbor, úspechy žiakov. Zoznamy tried, žiakov a predmetov.
Informácie o školských aktivitách, predmetoch, záujmových krúžkoch, školskom klube detí, rozvrhu, fotogaléria.
Školský klub detí, rozvrhy, pedagogický zbor, školský poriadok, rada rodičov, aktivity a záujmové krúžky.
Výchova a vzdelávanie žiakov podľa učebného plánu pre 1. - 9. ročník základnej školy, rozvoj psychomotorickej, intelektuálnej a emocionálnej oblasti osobnosti dieťaťa.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 1. ročníka. Možnosť výmenných pobytov v Nemecku.
Výučba detí prvého a druhého stupňa cirkevnej základnej školy, príprava žiakov na štúdium na stredných školách.
Základná škola - integrovanie telesne postihnutých žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia pohybového aparátu. Bezbariérové priestory, výťah, školská jedáleň.
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Školská jedáleň a knižnica.
Základná škola - základné vzdelávanie žiakov, záujmová činnosť. Predmety, zoznam žiakov, tried. Jedálny lístok a oznamy školy.
Súkromná základná škola - zoznamy žiakov, tried, učiteľov a krúžkov. Jedálny lístok školskej jedálne a aktivity školy. Výchovné poradenstvo a novinky školy.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, odborné učilište, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, študentské internáty.
Základná škola s vyučovaním v maďarskom jazyku. Stredná odborná škola so zameraním kaderník, hostinský s nadstavbou.
Aktivity a podujatia organizované školou, krúžky, pedagogický zbor, rada rodičov. Rozvrh hodín, zoznamy tried, žiakov. Ponuka školskej jedálne.
Základné školské vzdelanie so zameraním na cudzie jazyky od prvého ročníka - anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský.
Základná škola v Bystranoch - história školy, fotogaléria. Školský klub detí, súťaže, projekty, záujmové krúžky.