Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Košický kraj(228 záznamov)

Slovensko Základné školy - Košický kraj
1 - 25 z celkom 228 výsledkov
Odporúčame vám
Prvá medzinárodná anglická základná škola v Košiciach. Vyučovanie plne v angličtine prostredníctvom skúsených zahraničných učiteľov.
Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, zapájanie sa do projektov.
Základné informácie o škole, špeciálna starostlivosť o žiakov.
Vzdelávanie žiakov a ich príprava na ďalšie štúdium na stredných školách. Výučba cudzích jazykov, podpora počítačovej gramotnosti, mimoškolské aktivity.
Základná škola v Bystranoch - história školy, fotogaléria. Školský klub detí, súťaže, projekty, záujmové krúžky.
Špeciálna základná škola. Športové aktivity, technická výchova, divadelné a výtvarné súťaže. Organizácia školy, fotogaléria, rada školy. Prevádzka školskej jedálne.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávanie žiakov v maďarskom jazyku, organizovanie školských výletov, predškolské aktivity detí.
Súkromná základná škola celodennej starostlivosti vyučujúca v slovenskom jazyku.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty a príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy. História školy, úspechy školy, projekty, predmety.
Základná škola - integrovanie telesne postihnutých žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia pohybového aparátu. Bezbariérové priestory, výťah, školská jedáleň.
Základná škola - základné vzdelávanie žiakov, záujmová činnosť. Predmety, zoznam žiakov, tried. Jedálny lístok a oznamy školy.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, odborné učilište, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, študentské internáty.
Základné školské vzdelanie so zameraním na cudzie jazyky od prvého ročníka - anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský.
Základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami - vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Možnosť ubytovania žiakov na internáte, ktorý je so školou spojený.
Špeciálna škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a s vývinovými poruchami učenia.
Poskytovanie základného vzdelania, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Informácie pre žiakov, rodičov, pedagógov školy. Informácie pre záujemcov o štúdium a podporu školy.
Špeciálna základná škola. Špecializovaný pedagogický zbor, terapie, špeciálny vyučovací proces, podujatia a výlety.
Základná škola s materskou školou v Borši. Poskytovanie základného vzdelania, predškolská príprava a výchova detí.
Poskytovanie základného vzdelania, mimoškolské aktivity, krúžková činnosť.
Všeobecné informácie o základnej škole, učiteľoch, rozvrhoch, krúžkoch školy.
Spojená škola pre deti s telesným postihnutím od predškolského veku po stredoškolské vzdelávanie.