Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Košice(207 záznamov)

1 - 25 z celkom 207 výsledkov
Odporúčame vám
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty a príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Základná škola. Všeobecné vzdelanie, výučba cudzích jazykov, mimoškolské aktivity.
Študijné zamerania na 8 a 4 ročné štúdium, vzdelávacie kurzy na PC, zoznamy žiakov, učiteľov absolventov a zamestnancov.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov - anglický, nemecký, ruský jazyk. Akcie školy, fotogaléria, prevádzka školskej jedálne.
Základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, dôraz na pozitívne trávenie voľného času.
Osemročné gymnázium - výchova a vzdelávanie v katolíckom duchu, príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.
Súkromná základná škola celodennej starostlivosti vyučujúca v slovenskom jazyku.
Výchova a vzdelávanie žiakov podľa učebného plánu pre 1. - 9. ročník základnej školy, rozvoj psychomotorickej, intelektuálnej a emocionálnej oblasti osobnosti dieťaťa.
Špeciálna základná škola. Športové aktivity a súťaže, pracovné vyučovanie, divadelné a výtvarné súťaže, príprava pre ďalšie vzdelávanie. Prevádzka školskej jedálne.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od 1. ročníka a jeho integráciou do výchovných predmetov, tvorivo-humánna škola podporujúca myšlienky globálnej výchovy.
Súkromná medzinárodná základná a materská škola s výučbou v anglickom jazyku.
Základná škola - školské projekty a akcie, krúžky, školský klub detí.
Hudobná škola - predškolské, inštrumentálne hudobné programy, pop, rock.
Základné školské vzdelanie so zameraním na cudzie jazyky od prvého ročníka - anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský.
Základná škola, všeobecné vzdelávanie s rozšírením vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, športové triedy.
Špeciálna škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a s vývinovými poruchami učenia.
Základná umelecká škola - odborná výučba v tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a animačnom odbore.
Špeciálna základná škola pre deti s mentálnym postihnutím, Základná škola pre žiakov s autizmom s mentálnym aj bez mentálneho postihnutia.
Základná škola s materskou školou Slanec. Predškolská príprava, základné vzdelanie, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity, enviromentálna výchova.
Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od prvej triedy, školský športový klub, školský klub detí.