Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Nitra(62 záznamov)

1 - 25 z celkom 62 výsledkov
Odporúčame vám
Špeciálna základná škola - vzdelávanie žiakov špeciálnymi výchovno-vzdelávacími procesmi a potrebami. Telovýchovná, športová, turistická činnosť, záujmová činnosť, príprava žiakov na vyučovanie.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, predškolská výchova detí.
Progresívne vyučovacie metódy a postupy, štyri umelecké odvetvia - hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie.
Realizácia výchovno - vzdelávacej činnosti s akceptáciou individuálneho prístupu, tempa, možností a schopností každého dieťaťa.
Základné vzdelanie, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, školský klub detí.
Informácie o škole, história školy, fotoalbum, kalendár aktivít a prázdnin, informácie o učiteľoch, žiakoch a predmetoch.
Základná škola - zoznam pedagógov, zamestnancov a žiakov školy, záujmová činnosť školy, fotogaléria akcií, úspechy.
Poskytovanie základného vzdelania. Záujmová činnosť, školský klub, informačný servis. Spolupráca s rodičmi.
Základná škola s materskou školou - vzdelávacia a výchovná činnosť, informácie o škole, krúžkov, študentoch a učiteľov.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Školská dielňa, spoločenská miestnosť - hudobná výchova, kultúrne programy. Podpora počítačovej gramotnosti.
Poskytovanie základného vzdelania. Využívanie počítačov, notebookov, interaktívnych tabúľ, multimediálnych programov a internetu vo vzdelávaní.
Základná škola - cudzie jazyky, šport, informatika, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity.
Základná škola - základné vzdelanie, záujmy, zábava a aktívny oddych detí v mimoškolskom čase, výchovné poradenstvo rodičom a deťom.
Základná škola s materskou školou so všeobecným zameraním. Intenzívna spolupráca s rodičmi, záujmová činnosť. Predprimárne a primárne vzdelávanie.
Súkromná základná škola v Nitre. Možnosť vyučovania v doobedňajšom a poobedňajšom čase. Individuálny prístup k žiakom.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Štátna základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy.
Cirkevná spojená škola s organizačnými zložkami gymnázium a základná škola.
Cirkevné základná škola - všeobecné vzdelanie a náboženská výchova žiakov, príprava žiakov na štúdium na stredných školách.
Vyučovanie cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, španielsky. CVČ zamerané na volejbal a stolný tenis a šach.
Všeobecná výchova a vzdelávanie, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov, integrovaná výučba žiakov.
Materská a základná škola s programom Zdravej školy - predškolská výchova, výuka žiakov, športové aktivity.
Základné vzdelanie. Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov, podpora športovej prípravy.
Rozvrhy, aktuálne suplovanie, fotogaléria. Organizovanie pohybových, stravovacích, mierových aktivít.