Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Nitriansky kraj(250 záznamov)

Slovensko Základné školy - Nitriansky kraj
Komárno (38)
Levice (44)
Nitra (62)
Nové Zámky (47)
Šaľa (18)
Topoľčany (25)
1 - 25 z celkom 250 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, aktivity, školské súťaže.
Základná škola - zoznam pedagógov, zamestnancov a žiakov školy, záujmová činnosť školy, fotogaléria akcií, úspechy.
Základná škola, ktorá poskytuje plnohodnotné vzdelanie pre deti od 1.do 9. ročníka, výchova detí.
Základná škola Ladice, ročníky 1. - 4., informácie o škole, fotogalérie výtvarných prác žiakov, tried, školských aktivít, vyučovania na PC.
Organizovaná základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, rozvíjanie znalostí a pôvodných talentov žiakov, účasť na rôznych súťažiach a olympiádach, športové aktivity.
Poskytovanie základného vzdelania. Záujmová činnosť, školský klub, informačný servis. Spolupráca s rodičmi.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie a výchova, záujmová činnosť, krúžky, poradenstvo pre rodičov aj žiakov,.
Informácie o škole sv. Vincenta de Paul - vzdelávanie a výchova je založená na kresťanských hodnotách a duchovnom odkaze patróna školy.
Základná škola s materskou školou - výchova a vzdelávanie v maďarskom jazyku, rozvíjanie schopností detí.
Základná škola s materskou školou - vzdelávacia a výchovná činnosť, informácie o škole, krúžkov, študentoch a učiteľov.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.
Cirkevná základná škola a gymnázium - základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Školská dielňa, spoločenská miestnosť - hudobná výchova, kultúrne programy. Podpora počítačovej gramotnosti.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - vedenie žiakov k dobrému správaniu a vzdelaniu, vyučovanie základných predmetov, rozvíjanie vedomostí, schopností.
Základná škola s triedami pre mimoriadne nadané deti. Informácie o škole, školskej jedálni, prebiehajúcich projektoch.
Vzdelávanie v rámci všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a cudzích jazykov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Poskytovanie základného vzdelania. Využívanie počítačov, notebookov, interaktívnych tabúľ, multimediálnych programov a internetu vo vzdelávaní.
Základná škola - cudzie jazyky, šport, informatika, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity.
Základné vzdelanie, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Základná škola - základné vzdelanie, záujmy, zábava a aktívny oddych detí v mimoškolskom čase, výchovné poradenstvo rodičom a deťom.
Základná škola s materskou, organizovanie akcií, školské výlety, klub detí, vyučovanie, rozvoj tvorivosti.
Humanizácia výchovy a vzdelávania, činnosť zameraná na komplexný rozvoj osobnosti, na sprostredkovanie moderných teoretických a praktických zručností a znalostí.