Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Nové Zámky(47 záznamov)

Slovensko Nitriansky kraj Základné školy - Nové Zámky
1 - 25 z celkom 47 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná spojená škola pre deti s mentálnym postihnutím, pre deti postihnuté autizmom s mentálnym postihnutím a pre deti s viacnásobným postihnutím. Informácie o škole, história, zoznamy žiakov.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.
Humanizácia výchovy a vzdelávania, činnosť zameraná na komplexný rozvoj osobnosti, na sprostredkovanie moderných teoretických a praktických zručností a znalostí.
Vzdelávanie, výchovná činnosť, výuka základných predmetov, príprava na stredné školy a predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a materská škola.
Základná škola s aktívnym prístupom k učeniu a samostatnosť žiakov, rozvíjanie ich zručnosti pri vyhľadávaní a hodnotení informácií a rozvíjanie schopnosti aplikácie získaných vedomostí.
Základná a materská škola v Bánove s mimoškolskými aktivitami - šport, jazyky strelecký a biblický krúžok.
Všeobecné vzdelanie, vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku, volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. Školská jedáleň.
Základná škola - základné školské vzdelanie, školské podujatia, súťaže.
Základné všeobecné vzdelanie, rozpis hodín, informácie o škole. Práca s počítačom, lyžiarsky a plavecký výcvik, protidrogový program.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, materská škola.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - školské aktivity, organizovanie akcii, krúžky.
Základná škola - vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku. Vyučovanie anglického jazyka od 3. triedy, inovačné vyučovanie, vydávanie školského časopisu.
Základná škola zameraná na športovú výchovu detí - športové triedy so zameraním na futbal, hádzanú a plávanie.
Základná škola s materskou školou. Oznamy, novinky, zoznamy žiakov, učiteľov a tried. História školy a fotogaléria.
Základná škola Šurany. Základné vzdelanie, učitelia, história, projekty, organizovanie akcií a podujatí, zberu papiera. Vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - rozvíjanie základných vedomosti detí, vzdelávanie v základných predmetov ako je matematika, dejiny, zemepis.
Zameranie na kresťanskú výchovu detí, nadobúdanie zručností a vedomostí, rozvíjanie schopností detí.
Základná a materská škola - vzdelávanie detí, výchova, rozvoj osobnosti, krúžková činnosť.
Základná škola s materskou školou. Výchova, vzdelávanie, vyučovanie základných predmetov, matematika, prírodoveda, zemepis, jazyk.
Športové triedy so zameraním na hokej, športový aerobik a atletiku. Vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, prechod k informačnej spoločnosti, možnosti na aktívne trávenie voľného času detí.