Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Nové Zámky(118 záznamov)

Slovensko Nitriansky kraj Základné školy - Nové Zámky
1 - 25 z celkom 118 výsledkov
Odporúčame vám
Základné všeobecné vzdelanie, rozpis hodín, informácie o škole. Práca s počítačom, lyžiarsky a plavecký výcvik, protidrogový program.
Občianske združenie - paliatívna a hospicová starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
Vzdelávanie, výchovná činnosť, výuka základných predmetov, príprava na stredné školy a predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Súkromná spojená škola pre deti s mentálnym postihnutím, pre deti postihnuté autizmom s mentálnym postihnutím a pre deti s viacnásobným postihnutím. Informácie o škole, história, zoznamy žiakov.
Základná umelecká škola, výučba umeleckých odborov - spev, výtvarné umenie, príprava žiakov na orientáciu v hudobných a výtvarných trendoch.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.
Súkromná základná umelecká škola. Hra na klavíri, keyboarde, zobcovej flaute, husliach, viole, violončele, gitare, bicích nástrojoch, spev. Kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie.
Občianske združenie pre deti, ktoré sú postihnuté rôznymi formami zdravotného postihnutia.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a materská škola.
Základná škola s aktívnym prístupom k učeniu a samostatnosť žiakov, rozvíjanie ich zručnosti pri vyhľadávaní a hodnotení informácií a rozvíjanie schopnosti aplikácie získaných vedomostí.
Základná a materská škola v Bánove s mimoškolskými aktivitami - šport, jazyky strelecký a biblický krúžok.
Všeobecné vzdelanie, vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku, volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. Školská jedáleň.
Základné vzdelanie v umeleckých odboroch hudba, výtvarné umenie, príprava na ďalšie štúdium na stredných odborných školách umeleckého zamerania.
Základná škola - základné školské vzdelanie, školské podujatia, súťaže.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, materská škola.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - školské aktivity, organizovanie akcii, krúžky.
Základná škola - vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku. Vyučovanie anglického jazyka od 3. triedy, inovačné vyučovanie, vydávanie školského časopisu.
Základná škola zameraná na športovú výchovu detí - športové triedy so zameraním na futbal, hádzanú a plávanie.
Základná škola s materskou školou. Oznamy, novinky, zoznamy žiakov, učiteľov a tried. História školy a fotogaléria.
Základná škola Šurany. Základné vzdelanie, učitelia, história, projekty, organizovanie akcií a podujatí, zberu papiera. Vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky.